INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odišiel Tomáš Nitka

Odišiel Tomáš Nitka

V nedeľu 18. februára zomrel vo veku 84 rokov jeden z najznámejších a najúspešnejších mládežníckych trénerov Ing. Tomáš Nitka, ktorý celý svoj športový a futbalový život zasvätil Petržalke. Bol jej ústrednou postavou takmer polstoročie, v tomto klube pod rôznymi názvami, či už Kovosmalt, SKS, alebo hlavne ZŤS Petržalka pôsobil v rôznych funkciách.

A bol aj vo vedení niekdajšej Artmedie v jej začiatkoch, pre ktorú pracoval do roku 2006. Venoval sa predovšetkým mládeži, trénoval takmer všetky jej kategórie od najmladších žiakov až po starších dorastencov. A keď bolo treba, tak ako člen výboru FO pomohol aj pri A-mužstve. V sezóne 1977/78 viedol prvé mužstvo v tamojšej divízii a v ročníku 1983/84 bol asistentom trénera Štefana Slezáka, keď v tom čase ZŤS pôsobili v I. SNL. Za tie roky jeho rukami prešlo tisícky hráčov, z ktorých sa viacerí uplatnili aj vo vrcholovom futbale. Tento odborník vždy pracoval s veľkým zanietením, úsilím a tieto vlastnosti vštepoval svojim mladým zverencom. Športová verejnosť sa s Ing. Tomášom Nitkom rozlúčila vo štvrtok 22. februára v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201