INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nepopulárne opatrenia na plavárni

Nepopulárne opatrenia na plavárni

Vedenie petržalskej plavárne už dávnejšie avizovalo, že nedodržiavanie návštevného a prevádzkového priadku môže viesť aj k niektorým nepopulárnym opatreniam. A keďže sa situácia k lepšiemu nezmenila, tieto opatrenia už dostali konkrétnu podobu.

Vzhľadom na časté znehodnocovanie vody, hlavne v detskom bazéne, ktoré je plaváreň povinná riešiť jej vypustením, dezinfekciou, následným napustením a nahriatím novej vody a tiež obmedzením prevádzky v čase, kým voda nie je v požadovanej teplote, plaváreň zavádza vo svojom cenníku od 1.2. 2018 poplatok za znečistenie bazéna.

Po vzore konkurenčných zariadení podobného typu a tiež z doterajších skúseností, ďalším opatrením je zavedenie „posledného vstupu“, keďže plaváreň predáva ako najkratší 90-minútový vstup a spravidla návštevníci prichádzajú ešte aj 45 minút pred ukončením prevádzky a dožadujú sa vstupu, pričom nedodržiavajú podmienky ukončenia prevádzky a tým komplikujú prevádzku plavárne, plaváreň systémovým opatrením neumožní návštevníkom vstupovať do priestorov plavárne po 21.00 hod., cez víkendy a sviatky po 20.00 hod. (hodinu pred ukončením prevádzkových hodín).

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201