INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Závodisko čakajú nové výzvy

Závodisko čakajú nové výzvy

Atraktívnejšie podujatia, zlepšenie hospodárenia, nový manažment. To sú očakávania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od nového vedenia petržalského Závodiska.

„Dostihový šport sa v posledných rokoch stále viac globalizuje a tento trend je akceptovaný aj na Závodisku, ktoré je spoločensky významnou testačnou centrálou nášho rezortu,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Som hrdá na to, že tento jedinečný areál patrí do pôsobnosti nášho rezortu a naším cieľom je ho zveľaďovať.“ Ministerka zároveň vylúčila akékoľvek aktivity, ktoré by viedli k odpredaju areálu či samotného štátneho podniku.

„Náš podnik v súčasnosti realizuje audit zameraný na inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku ako aj audit procesov riadenia a obstarávania,“ uviedol Ľuboš Chmelár, ktorý je poverený výkonom funkcie riaditeľa. „Azda najväčším problémom je nedostavaná tribúna, do ktorej bolo doteraz investovaných takmer 1 milión eur a šesť rokov stojí nezakonzervovaná.“ Štátny podnik Závodisko spolu s ministerstvom budú hľadať zdroje na dofinancovanie výstavby. Potreba finančných zdrojov sa odhaduje približne na úrovni 2,5 milióna eur.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka koncom minulého roka poverila riadením podniku Ľuboša Chmelára, ktorý je rešpektovaným manažérom s 25-ročnými medzinárodnými skúsenosťami v priemysle, obchode, finančníctve a agropriemysle. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň koncom januára vyhlásilo na funkciu riaditeľa štátneho podniku riadne výberové konanie. Uzávierka prihlášok je 25. februára. Ministerstvo od nového manažmentu Závodiska, š.p. očakáva zlepšenie hospodárenia podniku ako aj realizáciu dlhodobo odkladaných nevyhnutných opráv. Veľkou výzvou je hľadanie nových príjmov, zvýšenie návštevnosti, lepšie využitie areálu a organizovanie nových atraktívnych podujatí.

„Závodisko si za vyše štyri desaťročia činnosti aj vďaka podpore agrorezortu vydobylo rešpektovanú pozíciu, ale zároveň sa chceme posunúť ďalej,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „V súčasnosti je Závodisko garantom turfového diania na Slovensku, ale tiež dôležitým spoločenským centrom hlavného mesta. Dostihy sa stali jedným z najobľúbenejších športových podujatí v Bratislave. Nezanedbateľnú úlohu zohráva aj pri propagácii agrorezortu a Slovenska v zahraničí.“

Tohtoročná dostihová sezóna sa začne 9. apríla.

Michal Feik,
odbor komunikácie a marketingu

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201