INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Turisti sa v Bratislave nestratia

Turisti sa v Bratislave nestratia

Bratislava Tourist Board (BTB) spoločne s Dopravným podnikom Bratislava (DPB, a.s.) zavádzajú od začiatku februára novinku na linkách mestskej hromadnej dopravy. Zastávky budú hlásené dvojjazyčne, návštevníci sa v nich dozvedia, aké dôležité a zaujímavé miesta sa pri nich nachádzajú.

Do Bratislavy posledné roky prichádza stále viac turistov, dokazujú to aj štatistiky, podľa ktorých stúpol počet návštevníkov mesta za posledný rok o viac ako 16%. Pozitívne čísla dopĺňa aj fakt, že o turistickú kartu Bratislava City Card malo záujem historicky najviac turistov. Kupujú si ju kvôli množstvu zliav, bezplatnej prehliadke mesta, no predovšetkým kvôli možnosti cestovať s ňou v zónach 100 + 101 úplne bezplatne.

Medzi 24 vybraných záujmových bodov patrí napríklad zastávka Trnavské mýto, pri ktorej odznie hlásenie o možnosti prestupu na linku č. 61 smerujúcu na bratislavské letisko, zastávka Námestie Ľ. Štúra upozorní na Slovenskú filharmóniu, či Most SNP, pri ktorej sa cestujúci dozvedia o blízkosti vyhliadkovej veže UFO, centra mesta a o možnosti prestupu na linky spájajúce Bratislavu s viedenským letiskom.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201