INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

SAV a Petržalka podpísali memorandum o spolupráci

SAV a Petržalka podpísali memorandum o spolupráci

Predseda SAV. Pavol Šajgalík a starosta Petržalky  Vladimír Bajan  podpísali Memorandum o spolupráci na 3. ročník spoločného úspešného projektu Petržalská super škola.Pilotnú verziu jedinečného projektu pripravili pred 4 rokmi oddelenie školstva, kultúry a športu pod vedením Veroniky Redechovej spolu s pedagógmi 11 základných škôl a  Petrom Vršanským z Ústavu vied o Zemi SAV. Hlavným cieľom projektu je sprostredkovať najnovšie vedecké informácie a poznatky slovenskými vedeckými kapacitami žiakom druhého stupňa základných škôl bez rozdielu. Po štyroch rokoch už prináša projekt prvé výsledky. Kým v prvom ročníku sa s projektmi zapojilo 17 trojčlenných tímov, v druhom ročníku to bolo už 42.

Som rád, že Slovenská akadémia vied ako odborný garant projektu Petržalskej super školy bude pokračovať v spolupráci aj na treťom ročníku,” povedal pred podpisom starosta Vladimír Bajan a dodal, že o tento projekt prejavili záujem aj starostovia, resp. primátori krajských miest. Predchádzajúce dva ročníky sa stretli medzi žiakmi základných mestskej časti Petržalka s veľmi pozitívnou reakciou a pre SAV je to skvelý priestor na popularizovanie vedy medzi dospievajúcou generáciou. „Uvedomujeme si, že smerovanie mladých ľudí na vedecké odbory začína už v mladom veku a projekty podobného typu sú pre nás preto veľmi dôležité,“ povedal pri podpise memoranda Pavol Šajgalík.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201