INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka dnes a zajtra

Petržalka dnes a zajtra

Aká je Petržalka, kam by mala smerovať a ako by mala vyzerať o osem rokov? O čo všetko a ako sa mestská časť stará? Aké sú najväčšie nástrahy pre najpočetnejšiu bratislavskú časť v najbližších rokoch? To všetko nájdu Petržalčania na 140 stranách Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016 až 2023, ktorého definitívnu podobu predstaví samospráva na verejnom prerokovaní 15. februára v CC Centre.

PHSR sa delí na dve základné časti. V tej prvej odborníci popisujú prítomnosť, teda reálny stav, ako mestská časť funguje. V tej druhej nastavujú priority mestskej časti na roky dopredu, pričom musia myslieť na socio-demografický vývoj (PHSR obsahuje aj štruktúru obyvateľstva a to, ako sa na základe doterajších dát bude vyvíjať priemerný vek obyvateľstva, ale aj vznikajúce sociálne potreby) a ďalšie atribúty, s ktorými sa musí mestská časť do budúcnosti vysporiadať. Preto je súčasťou dokumentu aj analýza, ktorá má definovať to, čo má mestská časť urobiť a čomu sa vyvarovať, aby bola ešte lepším miestom na život v našom hlavnom meste.

V dokumente sú zahrnuté aj kompetencie alebo „úlohy“, ktoré má mestská časť na starosti. Tie vyplývajú zo zákonov a tým, že Petržalka je súčasťou Bratislavy, aj štatútu hlavného mesta, ktorý jednotlivé kompetencie prerozdeľuje. Nielen úlohy, ale aj spôsob ich riešenia sú súčasťou dokumentu. Či už ide o správu ciest, starostlivosť o zeleň, vytváranie možností na voľnočasové aktivity, kultúru, ale aj rozsah starostlivosti o seniorov, či ďalšie kompetencie vo verejnom záujme obyvateľov Petržalky. Tiež sa tu obyvatelia dočítajú, aké športové kluby, kultúrne zariadenia, rôznorodé združenia a ďalšie komunity v mestskej časti pôsobia a ako ich samospráva podporuje.

PHSR definuje desiatky kľúčových investícií a projektov do rozvoja Petržalky do roku 2023, ktoré si vyžiadajú zhruba 26 miliónov eur. To je na rozpočet Petržalky odvážna suma. Preto bude záležať aj na čerpaní eurofondov. Tu však Petržalka naráža na problém, pretože ako súčasť “bohatého” bratislavského regiónu bude mať aj v nasledujúcom programovom období možnosti veľmi obmedzené. Najviac investícií by malo putovať do školstva, ciest, riešenia dopravy, športovísk, či verejných priestranstiev.

Materiál, ktorý je zverejnený na webovej stránke Petržalky je výsledok niekoľkomesačnej práce odborných tímov a čaká ho ešte verejné pripomienkovanie. Každý občan Petržalky k nemu môže podať námietku, pripomienku, či doplňujúcu informáciu do 19. februára písomne v podateľni úradu, mailom na adrese jana.jeckova@petrzalka.sk alebo aj na verejnom pripomienkovaní, ktoré sa uskutoční v pondelok 15. februára o 16:00 v CC Centre na Jiráskovej 3. Po ukončení pripomienkovania mestská časť materiál predloží na hlasovanie do miestneho zastupiteľstva.

Všetky potrebné info nájdete TU

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky