INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Meningokok sa nešíril

Meningokok sa nešíril

 

V jednej z petržalských materských škol sa objavila meningitída. Podľa informácií rodičov dievčatka, ktoré hospitalizovali na Kramároch so zápalom mozgových blán, bolo dievčatko naposledy v školke vo štvrtok dňa 14. januára. Riaditeľka ihneď po oznámení kontaktovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde  o tomto prípade ešte nevedeli, a tak ich požiadala o zistenie zdravotného stavu dieťaťa. Regionálny úrad potvrdil diagnózu – meningokokovú sepsu. Podľa pokynov pripravila riaditeľka zoznamy a podklady ešte pred príchodom lekárky. Tá vypísala potvrdenia, s ktorými mali ísť rodičia po lieky pre každé dieťa, ktoré prišlo do kontaktu s infikovaným dieťaťom.

Následne riaditeľka osobne informovala všetkých rodičov, ktorých deti ktorých prišli do kontaktu s infikovaným dieťaťom, o postupe s  presnou inštruktážou a odovzdala im potvrdenia vypísané lekárkou regionálneho úradu. Lieky nasadili už v pondelok u detí, rodičov aj personálu materskej školy. O výskyte tohto ochorenia boli informovaní aj ostatní rodičia vyvesením oznamu s informáciou a presnými pokynmi, čo robiť v prípade podozrenia na infikovanie sa týmto ochorením.

„Chcem sa poďakovať pani riaditeľke, že s rozvahou a rýchlo zareagovala na to, že sa v školke vyskytla meningitída. Svojím vysoko profesionálnym prístupom nepochybne zabránila šíreniu tohto infekčného ochorenia. Žiadne ďalšie prípady sa totiž odvtedy nevyskytli,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

Ako majú  zariadenia reagovať pri podozrení na meningitídu –  odpovedá Mgr. Katarína Nosálová , hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva:

– Majú materské a základné školy zákonom daný postup, čo robiť v prípade, že sa dozvedia o výskyte nebezpečnej nákazlivej choroby vo svojom zariadení?

– Podľa zákona č.355/2007 Z.z. sú všetky fyzické osoby a právnické osoby ako aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a diagnostické laboratóriá povinné hlásiť na RÚVZ výskyt prenosných ochorení, podozrenie na prenosné ochorenia a všetky významné okolnosti na predchádzanie, vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

– V prípade ak dieta ochorie a je hospitalizované, kto informuje školu, nemocnica či rodičia? Je to ich povinnosť informovať školu?

– Pracovníci regionálneho úradu po nahlásení infekčného ochorenia príslušným zdravotníckym zariadením okamžite zisťujú do akého predškolského resp. školského zariadenia pacient chodí alebo kde pacient pracuje. Na základe týchto informácií možno vykonávať protiepidemické ochorenia.

– Aké sú to protiepidemické opatrenia, napríklad v predškolskom zariadení?  

– Sú to opatrenia, ktoré sa vykonávajú v ohnisku nákazy za účelom zníženia šírenia infekčných ochorení alebo zastavenia šírenia ochorení. Pri každom infekčnom ochorení sa vykonávajú špecifické protiepidemické opatrenia v závislosti od druhu ochorenia, prenosu, očkovania alebo
podávania antibiotík. Protiepidemické opatrenia nariaďuje príslušný epidemiológ.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky