INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Brána do života bez bariér

Brána do života bez bariér

V krízovom centre OZ Brána do života v pondelok  slávnostne otvorili nový bezbariérový priestor. Tvoria ho dve izby a kúpeľňa,  všetko usporiadané tak, aby sa tam dalo pohybovať aj na invalidnom vozíku. Krízové centrum je teda pripravené na situáciu, kedy by muselo poskytnúť dočasný domov hendikepovanej klientke alebo klientke s hendikepovaným dieťaťom. Podľa slov Daniely Gálikovej, riaditeľky Krízového centra OZ Brána do života, sa na nich už v minulosti obrátili ženy v ťažkej životnej situácii, ktoré ale nemohli prijať práve pre absenciu takéhoto priestoru a mohli im pomáhať len ambulantne.

Vybudovať bezbariérový priestor trvalo mesiac, podarilo sa to vďaka spolupráci s Poisťovňou Slovenskej sporiteľne, a. s. VIG, ktorá  sa stala dôležitou súčasťou života krízového centra. „Pred štyrmi rokmi vznikla z našej  strany iniciatíva a chuť zlepšiť život klientkam a ich deťom dobrovoľníckymi aktivitami. Snažíme sa spolu aktívne prežiť voľný čas. Dáva nám to nielen zmysel, ale zanecháva to v nás aj dobrý pocit a spomienky,“ povedal Martin Kaňa, generálny riaditeľ Poisťovne Slovenskej sporiteľne. „Som veľmi rád, že naša spolupráca vyústila do otvorenia bezbariérovej izby,“ dodal.

 Daniela Gáliková a Martin Kaňa
Daniela Gáliková a Martin Kaňa

Štvorročnú spoluprácu si pochvaľuje aj Daniela Gáliková, najmä preto, že nejde len o finančnú pomoc, ale aj ľudský vklad zamestnancov poisťovne v podobe spoločne stráveného času s klientmi krízového centra: „Februárové otvorenie bezbariérovej izby sme spojili s Valentínskym workshopom. Dobrovoľníci z poisťovne deťom pomáhali vyrábať valentínske priania a dekorácie. Naše spoločné popoludnia sú dynamické a veľmi obľúbené, kde každý dostáva svoj priestor na sebavyjadrenie. Teším sa, že sme v poisťovni našli dlhodobého partnera, ktorý vníma naše potreby a vie na ne reagovať.“

Daniela Gáliková a Martin Kaňa.

Krízové centrum Brána do života poskytuje azylové bývanie obetiam domáceho násilia a poskytuje  pomoc matkám s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem ubytovania majú klientky možnosť využívať sociálno-právne poradenstvo, ako aj psychologickú podporu. Mnohé z nich prežili nielen komplikované partnerské vzťahy, ale aj vlastné problémové detstvo. Príchod do krízového centra je tak aj príchodom do bezpečia a miestom, kde si žena  v pokoji môže premyslieť, ako ďalej bude svoju situáciu riešiť.

 

Michaela Dobríková

Foto: Marek Chalány

Text pod foto:

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201