INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bezdomovci nám nie sú ľahostajní

Bezdomovci nám nie sú ľahostajní

V polovici decembra naša samospráva mapovala, koľko v Petržalke vlastne žije ľudí bez domova a bez prístrešia. Zároveň  ich aj pozývala na Vianočnú kapustnicu, ktorú mestská časť každoročne pripravuje na Štedrý deň pred Tescom.

Ľudí bez strechy nad hlavou monitoruje samospráva pravidelne raz do mesiaca a v zime svoju prácu v teréne pracovníci sociálneho oddelenia ešte zintenzívnia. V spolupráci s Mestskou políciou Bratislava-Petržalka navštívili niekoľko vytipovaných lokalít – Kapitulský dvor, Janíkov dvor, Bzovícku ulicu, Chorvátske rameno, Námestie republiky, Fedinovu ulicu, Nobelovo námestie a Pečniansky les.

bezdomovci1

Kapitulský dvor len nedávno mestská časť vyčistila od niekoľkých ton rôzneho odpadu a v súčasnosti sa tam zdržiava osem ľudí. Druhou navštívenou lokalitou bol Janíkov dvor – na jeho začiatku sa zdržiavali traja ľudia a na ostatných miestach, kde zvyčajne prespávali, neboli už žiadni. Mapovanie pokračovalo na uliciach Bzovícka a Dolnozemská. Na týchto miestach sa nezdržiaval žiadny bezdomovec. Pri Chorvátskom ramene sa zdržiavali a prespávali dvaja ľudia. V minulosti prespávali v stane, teraz žijú v maringotke, kde pracovníci zastihli len ženu. Odtiaľ pokračovali na Námestie republiky a Fedinovu ulicu. Na týchto miestach sa v predchádzajúcom období zdržiavali tiež ľudia bez domova. Žiadnych tu však už nenašli. Na Nobelovom námestí na lavičkách sa zdržiavali traja ľudia, ktorých trápil osud jedného z nich, ktorého v piatok odviezla sanitka a nemajú o ňom žiadne správy. Medzi posledné lokality, ktoré navštívili pracovníci sociálneho oddelenia, patril Pečniansky les pri Viedenskej ceste. Tu v príbytku prebývajú dvaja ľudia bez domova. Jednému z nich odporučili návštevu lekára kvôli jeho veľmi žltej farbe pokožky.

bezdomovci

Nielen Petržalčania

Zo štrnástich kontrolovaných ľudí bez prístrešia mali len štyria trvalý pobyt v našej mestskej časti. Cieľom monitoringu je kontrola, či ľudia naďalej zotrvávajú v týchto lokalitách, poskytnutie sociálneho poradenstva a pomoc pri zdravotných problémoch, rozdanie teplého oblečenia či sladkostí. Každý z nich dostal aj pozvanie na Vianočnú kapustnicu na Štedrý deň pred Tescom.

“Pravidelná detekcia pohybu a pobytu ľudí bez domova nám pomáha získať prehľad o migrácii v priebehu roka, ale aj o ich zdravotnom stave. Všetkým sme poskytli základné sociálne poradenstvo, kde môžu vykonať osobnú hygienu, dostať teplé jedlo, kde môžu prenocovať, vymeniť a oprať si šatstvo a podobne,” popisuje jednu z mnohých úloh svojho oddelenia vedúca Alena Halčáková a dodáva, že “tým, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej časti, poskytujú aj možnosť vybaviť si dávky v hmotnej núdzi, jednorazovú finančnú výpomoc ako aj pomoc sociálnej výdajne. Väčšina si rady vypočuje, ale konkrétnu pomoc v odmieta.”

bezdomovci2

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky