INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aréna sa dočká rekonštrukcie

Aréna sa dočká rekonštrukcie

Bratislavský samosprávny kraj dostane od Ministerstva financií SR 4,5 milióna eur na rekonštrukciu Divadla Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti župy od roku 2002. Divadlo Aréna prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2002 a jeho riaditeľom sa stal Juraj Kukura. Divadlo sa vyprofilovalo ako multižánrová scéna s národným významom a medzinárodnými presahmi. Vzniklo tu niekoľko oceňovaných inscenácií a stalo sa prakticky jediným divadlom profilujúcim sa ako divadlo politické, prinášajúce každú sezónu nové témy. Aréna spolupracuje s etablovanými režisérmi z domáceho i zahraničného prostredia. Divadlo Aréna nebolo od svojho založenia nikdy komplexne zrekonštruované. Aktuálny stav dispozičného riešenia a technickej vybavenosti je už nedostatočný pre umeleckú produkciu. Ako jedno z mála kamenných divadiel na Slovensku nedisponuje prepadliskom, točňou, adekvátnymi divadelnými ťahmi, skladovými priestormi ani vyhovujúcimi priestormi pre návštevníkov. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je obnova javiskovej technológie. Na rekonštrukciu vydal súhlasné stanovisko aj Krajský pamiatkový úrad. Dotácia bude rozdelená do dvoch častí. 2,5 milióna eur z rozpočtu Ministerstva financií SR pôjde na rekonštrukciu v budúcom roku a zvyšok v roku 2017. Na financovaní sa bude podieľať aj Bratislavský samosprávny kraj.

 

 

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201