INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Novinky stoja za pozornosť

Novinky stoja za pozornosť

Byť na tepne informácií znamená šancu správne sa rozhodnúť. Aj preto Petržalka rozširuje cesty, ktorými chce ponúkať aktuality komfortným spôsobom.

Začiatkom roka spustila mestská časť monotematické newslettere a e-brožúry ako napríklad ŠKOLSKÝ DIÁR, ktorý je prehľadom termínov dôležitých pre žiakov aj rodičov, KĽÚČOVÉ OBLASTI ROZPOČTU 2015 týkajúce sa investícií Petržalky na tento rok, či e-brožúru JA LIKE INFOZÁKON, ponúkajúcu návod na používanie infozákona v praxi.

Záujemcovia o tieto a ďalšie informácie môžu zaslať svoj kontaktný email na tlacove@petrzalka.sk a stať sa odberateľom aktuálnych noviniek. V rámci RSS služby ďalej ponúkame možnosť pohodlne a hneď získavať informácie z elektronickej úradnej tabule, z aktuálneho diania a života, ako aj spomínané newstettre či e-boržúry.

Petržalka pokračuje v trende zvyšovania informovanosti a naďalej pozýva ľudí k spolurozhodovaniu o ich meste.

Aktuálny newsletter, ale i stašie čísla si môžete stiahnuť v PDF verzii na stránke MČ Petržalka.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201