INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Vlani na takéto aktivity prispela mestská časť z rozpočtu formou udelenia dotácií sumou 80-tisíc eur a pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom. Na rozdiel od roku 2012, keď prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov, sa najviac žiadostí v minulom roku týkalo podpory mládeže a športu. Najviac dotácií teda smerovalo do projektov zameraných na rozvoj osobnosti detí a mládeže, pričom Petržalka prihliadala predovšetkým na to, aby prostriedky boli využité na pravidelnú a systematickú prácu s mladou generáciou. „Zo všetkých podujatí, ktoré sme podporili, mi utkvela v pamäti aktivita Občianskeho združenia MUDr. Ivana Novotného, ktorý sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom s rôznymi závislosťami. Združenie každoročne pripravuje akciu, ktorá v sebe spája šport, výchovu, vzdelávanie, sociálnu aj zdravotnú pomoc. Podobné aktivity vždy rád podporím a verím, že pre organizovanie akcií sa nám podarí nájsť aj iné subjekty,“ zhodnotil petržalský starosta Bajan.

Združenia, organizácie, firmy aj podnikatelia môžu mestskú časť o finančné prostriedky na svoje aktivity požiadať aj v tomto roku, keď má mestská časť k dispozícii prostriedky na dotácie v celkovej výške 100-tisíc eur. Podporovať chce predovšetkým projekty s trvalejšou hodnotou v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej a humanitárnej oblasti. Žiadatelia môžu mestskú časť o dotáciu požiadať v troch termínoch do 31. marca, do 30. júna a do 31. septembra. Všetky dôležité informácie, tlačivo žiadosti, ako aj príslušné nariadenie mestskej časti o udeľovaní dotácií nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti v rubrike dotácie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201