INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jedno tlačidlo pre bezpečnosť seniorov

Jedno tlačidlo pre bezpečnosť seniorov

Petržalka poskytuje sociálnu službu domáce tiesňové volanie seniorom už štvrtý rok. Jej prínosom je, že vie nahradiť pobyt v domoch sociálnych služieb, takže klient je pod neustálou kontrolou v domácom prostredí, čo je práve u starších ľudí mimoriadne dôležité z dôvodu ich psychickej pohody, ako aj pocitu nezávislosti a zároveň bezpečia.

Nemálo seniorov každoročne doma spadne, alebo sa im výrazne zhorší zdravotný stav a je nevyhnutné okamžite privolať záchranu. Často však seniori žijúci osamotene nie sú schopní dosiahnuť na telefón a privolať si pomoc. Domáce tiesňové volanie je systém, ktorý umožňuje ľuďom v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie z ktoréhokoľvek miesta v byte, pričom nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo. Princíp domáceho tiesňového volania je veľmi jednoduchý. Do domu, resp. bytu seniora sa nainštaluje prístroj, ktorý sa skladá zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom. Tie zabezpečia komunikáciu s dispečingom z celého bytu klienta a tlačidla tiesňového volania, ktoré je možné nosiť na zápästí alebo na krku ako prívesok. Po jeho aktivovaní sa automaticky zariadenie spojí s dispečingom, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Ani výpadok prúdu nepreruší jeho funkčnosť a prístroj pracuje ďalej na batériu. Tlačidlo je vodotesné, takže seniori ho môžu mať pri sebe aj počas sprchovania.

Samospráva službu poskytuje od marca 2011 na základe zmluvy o spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky. V súčasnosti ju využíva 20 seniorov s trvalým pobytom na území Petržalky. Okrem trvalého pobytu je podmienkou pripojenia aj zriadenie pevnej linky. Mestská časť klientovi uhradí poplatok za pripojenie zariadenia vo výške 25,90 € a Asociácia samaritánov SR poskytuje bezplatne do prenájmu technické zariadenie. Obyvateľovi tak vzniká jediný náklad vo výške 8,90 € mesačne za nonstop službu na dispečingu. O službu treba požiadať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova ul. č. 17, Bratislava, na oddelení sociálnych vecí 5. poschodie, číslo dverí 501, telefónne číslo 02/68 288 857, Mgr. Vlasta Kuzmová.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky