INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcú zrušiť detskú kliniku v Petržalke

Chcú zrušiť detskú kliniku v Petržalke

Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka je v petržalskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Dvanásť rokov funguje bez problémov, poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci Baby-friendly Hospital, ktorú Antolská vlastní, dodržiava moderný svetový trend zachovania rodiny, hospitalizácia matka – dieťa, a dôsledne ho plní. Limity vyčlenené na zdravotnú starostlivosť neprekračuje. A predsa sa opakovane hovorí o jej možnom zrušení!

Prvé správy o zrušení kliniky alebo jej presune sa vynorili už v septembri minulého roku. A situácia sa opakuje. Starosta Petržalky Vladimír Bajan nedávno dostal list od prednostky kliniky doc. MUDr. Kataríny Furkovej, CSc., mimoriadnej profesorky, v ktorom ho upozorňuje, že vedenie Fakultnej nemocnice v Bratislave plánuje detskú kliniku zrušiť. Koniec kliniky považuje aj zo strategického hľadiska za nezmyselný, pretože ide o jedinú pediatrickú kliniku v rámci Univerzitnej nemocnice (UN), ktorá navyše poskytuje vzdelávanie pre medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Podľa Kataríny Furkovej im vedenie UN vyčíta nízku obsadenosť lôžok. Dôvodom má byť okrem iného aj to, že matky hospitalizované s deťmi neprinášajú finančný prospech. Oponuje však, že ide o moderné trendy v starostlivosti a počet pacientov závisí od chorobnosti. V ambulanciách kliniky pritom ročne vyšetria až 6-tisíc pacientov. Klinika funguje bez sťažností rodičov.

Napriek tomu, že rozhodovanie o existencii kliniky nie je v kompetencii samosprávy, starosta Petržalky Vladimír Bajan začal okamžite konať. Napísal list riaditeľovi UN Bratislava Dr. Miroslavovi Bdžochovi, PhD., MPH a dostala ho aj ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská. Vyjadruje v ňom nemilé prekvapenie nad opätovnými úvahami nad možným zrušením Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka. Okrem iného píše:

„Existujú desiatky odborných argumentov, prečo by takéto rozhodnutie bolo škodlivé pre tunajší región. Iste ich poznáte, dovolím si zdôrazniť len niektoré z nich:

Okrem toho, že klinika bola delimitovaná v roku 2000 práve preto, aby zabezpečila kvalitnú zdravotnú starostlivosť na druhom brehu Dunaja pre 160-tisíc obyvateľov zadunajských mestských častí, ide o jedinú pediatrickú kliniku, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť aj vysokoškolskému dorastu študujúcemu v Bratislave, t. j. až do 25 rokov veku. V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda sa nachádza celoslovenské Hemofilické centrum, ktoré lieči chorých s touto diagnózou od detského až po geriatrický vek. Deti, ktoré si vyžadujú substitúciu z akýchkoľvek dôvodov, môžu byť hospitalizované práve tu. Nachádza sa tu aj gynekologická klinika LFUK, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť (operačné výkony) u dievčat v rámci mesta Bratislava, aj tieto deti sú hospitalizované tu. Klinika poskytuje konziliárne služby pre terénnych pediatrov Petržalky v klinickej ambulancii (v roku 2011 vyšetrili 3 653 detí, z toho 1 876 si vyžadovalo hospitalizáciu), podľa mojich informácií ambulancia funguje 24 hodín denne vrátane víkendov. Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť aj v odborných ambulanciách (endokrinologická, obezitologická, nefrologická, reumatologická, alergo-imunologická, gastroenterologická), kde bolo v roku 2011 ošetrených 6639 pacientov, a novo zaregistrovaných 1009 pacientov, nefrologická i endokrinologická ambulancia (skríning) poskytujú služby pre celý západoslovenský región.

Skúste si navyše predstaviť už len presun cez mosty cez Dunaj, napr. práve v takomto čase nepriaznivých poveternostných podmienok, v prípade možných chrípkových epidémií či podobných komplikácií – ten, kto sa každodenne neprepravuje z Petržalky do mesta a, naopak, si ani nevie predstaviť, čo znamená ich (ne)priepustnosť. Petržalka, Jarovce, Rusovce aj Čunovo sa stále rozvíjajú, pribúdajú tu stovky nových bytových jednotiek, kam sa sťahujú mladé rodiny s deťmi.“

Vedenie UN sa vyjadrilo, že sa o hospodárnejšom chode zariadenia uvažuje vo všeobecnosti a akékoľvek konkrétne kroky sú zatiaľ predčasné. Hovorkyňa UN Petra Stano-Maťašovská sa pre Rádiožurnál vyjadrila: „Otázka ďalšieho fungovania kliniky pre deti a dorast je predmetom analýz a diskusií v rámci avizovanej celkovej reštrukturalizácie UN Bratislava a nateraz je predčasná.“

V závere listu riaditeľovi UN starosta Bajan píše: „Verím, že nielen odborné argumenty, ale aj normálny zdravý rozum musia kompetentných presvedčiť, že rozhodnutie zrušiť Kliniku pre deti a dorast A. Getlíka v Petržalke by bolo absurdné. Som si vedomý potreby racionalizácie – sám sa s ňou potýkam každý deň i v samospráve – na druhej strane som však presvedčený, že šetriť na najmenších pacientoch a ich rodičoch je neľudské. Navyše v našich podmienkach takýto krok určite problémy nevyrieši, naopak, môže ich len multiplikovať.“

A pre PN starosta Bajan dodal, že ak by sa k zrušeniu kliniky definitívne schyľovalo, chce sa obrátiť aj na Petržalčanov a iniciovať petíciu za jej zachovanie.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky