INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

5 P pre úspech

5 P pre úspech

Začiatkom februára začala v Petržalke svoju činnosť Bratislavská šachová akadémia. Otvorenie akadémie bolo spojené s náborom nových šachistov-žiakov a program pokračoval slávnostným otvorením s takmer dvojhodinovou šachovou prednáškou.

A¦üachisti 1

Téma 5 P pre úspech v šachovej partii, ktorú predniesol majster Bratislavského kraja Dušan Schwarz, zaujala nielen Petržalčanov, ale prišli diváci aj z iných mestských častí a dokonca aj z Pezinka. Príjemným prekvapením bolo, že medzi vyše tridsiadkou návštevníkov podujatia sa našli nielen šachisti rôznych výkonnostných tried, ale aj šachoví začiatočníci, ktorí svoju cestu ku kráľovskej hre ešte len hľadajú.

Najbližšia prednáška je plánovaná v DK Lúky na utorok 26. februára a témou bude Boj v prehratých pozíciách. Šach je nielen duševná hra, ale jej princípy sú všeobecne uplatňované v každodennom živote. Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach Bratislavskej šachovej akadémie nájdete na www.sachovaakademia.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201