INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Električka bude. V roku 2023. Vraj.

Električka bude. V roku 2023. Vraj.

Začiatkom tohto roka bratislavský magistrát oznámil, že sa zameria prioritne na dokončenie Petržalskej radiály. Konkrétne druhej etapy električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor. A zároveň dodal, že termín dokončenia je naplánovaný po novom na rok 2023.

K termínu začatia výstavby  hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer povedala : „O predpokladanom začiatku je ešte predčasné hovoriť, nakoľko do uvedeného procesu vstupuje viacero faktorov. V prvom rade je potrebné dopracovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácie na realizáciu stavby), vysúťažiť zhotoviteľa stavby a v neposlednom rade získať financovanie stavby cez OPII, tzn. podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EU zdrojov prostredníctvom MDV SR. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené kroky, ktoré hlavné mesto vykonáva a plánuje realizovať, podliehajú všetky procesy dvojitej kontrole, t. j. kontrole objednávateľa (hlavné mesto SR Bratislava) a Riadiaceho orgánu OPII (Ministerstvo dopravy a výstavby SR).“

Len pre presnosť pripomíname, že pôvodne sa mala  výstavba II. etapy začať v tomto roku a skončiť v roku 2020. Druhá etapa  má menej ako 4km, teda ak magistrát začne s výstavbou v budúcom roku, vychádza to, že za rok postaví kilometer trate. V 21. storočí. Neuveriteľné.

Podľa vyjadrení hovorkyne v  súčasnom období prebieha proces správoplatnenia Záverečného stanoviska EIA (posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie). Potom budú závery zo stanoviska EIA zapracované do dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bude predložená na schválenie hlavnému mestu. Súčasne v uvedenom období hlavné mesto predloží na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o vykonanie štátnej expertízy, ktorú zo zákona zabezpečuje a spracováva MDV SR.

Konečná zastávka II. etapy – Janíkov dvor.

Následne hlavné mesto spustí prípravu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad MČ Petržalka v zmysle stavebného zákona.
Na záver zopakovala, že ide o prioritný projekt hlavného mesta, venujú mu maximálnu pozornosť a veria v úspešnú realizáciu stavby do konca roka 2023. Čo dodať.

(medi)

Foto- archív PN

  • Samuel

    Keby som to staval úplne sám vlastnoručne, tak by som to mal hotové skôr.

  • Jarko Hevera

    Anačo sa zapájat do diskusie ? Aj tak ich názory ludí nezaujíma .

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky