INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Vydarený galavečer

Vydarený galavečer

Dom kultúry Zrkadlový háj sa 20. januára 2017 stal miestom oslavy rýchlostnej kanoistiky a najmä slovenských úspechov v roku 2016. Tradičný galavečer za účasti širokej kanoistickej rodiny, od najmladších pretekárov cez trénerov a funkcionárov i rodinných príslušníkov, poctili svojou návštevou mnohé osobnosti a vzácni hostia.

Nechýbal medzi nimi nový prezident SOV Anton Siekel, bývalý šéf Športového centra polície Marián Kukumberg ani jeho nástupca Juraj Minčík, veľký podporovateľ športu Ladislav Ásványi, podpredseda Rady pre šport Ministerstva školstva SR Ján Krišanda či poslanec Národnej rady SR a priaznivec kanoistiky Dušan Čaplovič, ktorí dekorovali ocenených športovcov a trénerov. ,,Zrkadlový háj v Petržalke sme si vybrali preto, lebo robíme túto akciu pre takmer 300 ľudí a tento Dom kultúry po renovácii spĺňa naše požiadavky. Je tu dobrá atmosféra, celá naša vodácka komunita je pri sebe. Cítime sa tu veľmi dobre , predpokladá, že aj o rok sa tu znova stretneme,“ povedal nám generálny  SZRK Boris Bergendi.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201