INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Taká bola Petržalka

Taká bola Petržalka

Miestna knižnica Petržalka s podporou mestskej časti Petržalka a v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave vstupujú spoločne do piatej série projektu približujúceho a popularizujúceho históriu Petržalky pod názvom „Petržalka v rokoch 1973 – 1989 II“.

Projekt pod spoločným názvom „Taká bola Petržalka“ tvorí cyklus samostatných výstav venovaných obdobiam zachytávajúcim prvé informácie a zmienky o Petržalke, historicko-územné členenia, geografické podmienky, geopolitické súvislosti, spoločenský a kultúrny vývoj, až po súčasnosť a jej charakteristické znaky odrážajúce a formujúce život na sídlisku.

Prvou z výstav, ktorá zachytávala najstaršie dejiny Petržalky od prvej zmienky do roku 1918 pod názvom „Petržalka do roku 1918“, bola otvorená a sprístupnená návštevníkom knižnice, ako aj širšej verejnosti, pred piatimi rokmi (2013). Druhá z cyklu výstav, otvorená o rok neskôr, pokračovala v priamej nadväznosti na historické súvislosti obdobia svetových vojen s názvom „Petržalka v rokoch 1919-1946“. Nasledujúca výstava, tretia v poradí, ponúkla návštevníkom prierez povojnovým obdobím a obdobím normalizácie spojené s budovaním sídliska Petržalka pod názvom „Petržalka v rokoch 1946-1973“. Obdobie od roku 1973 prináša mnohým nám živé spomienky na detstvo, mladosť, životné príbehy, sociálne pomery, spoločenské vyžitie či pracovné podmienky a skúsenosti, preto výstava pod názvom „Petržalka v rokoch 1973 – 1989“ je rozdelená na dve rovnocenné časti, z ktorých prvá bola otvorená v minulom roku. Dnes sme v cieli nášho projektu, ktorý ukončíme opäť zaujímavou a hodnotnou výstavou.

Posledná výstava päťročného projektu, predstavuje návštevníkom život „Novopetržalčanov“ na budovanom sídlisku, formovanie novej lokálnej komunity a vzťah pôvodných obyvateľov starej Petržalky k jej novým obyvateľom. Jednotlivé časti výstavy zachytávajú výstavbu Petržalky – najväčšieho panelového sídliska v strednej Európe. Kým minulý rok sme sa pozerali na Petržalku ako súčasť Bratislavy, výstavbu sídliska a zánik pôvodnej obce, v tomto roku sa pozornosť sústredila na radosti a starosti nových obyvateľov sídliska. Tí sa na jednej strane tešili z nových bytov, ale nadšenie čoskoro vystriedali problémy s realitou života na budovanom sídlisku. Byty boli síce skolaudované, chýbali však prístupové chodníky, namiesto parkov a zelene sa v okolí domov nachádzali zvyšky stavebných materiálov. Za bytovou výstavbou zaostávala vyššia občianska vybavenosť – výstavba obchodov či zdravotných zariadení. Hoci obyvatelia nového sídliska pochádzali zo všetkých kútov bývalého Československa, postupne sa formovala nová petržalská komunita. Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko (ObKaS) zriaďovalo nové krúžky, detský folklórny súbor Lúčka (1985), na školách sa rozbiehala krúžková činnosť (Polienko 1982, neskôr mládežnícky folklórny súbor Poleno, Hájenka 1988, neskôr detský folklórny súbor) a pod.. Napriek likvidácii pôvodnej Petržalky však aj nové sídlisko nadväzovalo na starú obec. Dodnes sa zachovali a slúžia svojmu účelu objekty postavené v starej Petržalke (napr. zdravotné stredisko na Záporožskej ulici alebo gymnázium Einsteinova).

Z pohľadu histórie petržalskej knižnice približuje posledná výstava zaujímavé fakty o existencii prvých etablovaných pobočiek, pôsobiacich pod ObKaS-om.  Dnešné pobočky pôsobili ako samostatné malé knižnice v lokalitách Petržalky. K najstarším (dnes pobočkám) knižnice patrili Lietavská 14 a 16 (pôvodne Kovpakova) a Ambroseho 3 (pôvodne Allendeho). V danej súvislosti stojí pred petržalskou knižnicou výzva spracovať svoju zaujímavú históriu, ktorá sa datuje k prvej zmienke o existencii už k roku 1945.

Pôvodnú obec nám čiastočne pripomína sídlisko Zadunajec.

Obrazové podklady pripravenej výstavy, ktoré pochádzajú prevažne z archívu MČ Bratislava-Petržalka, Miestnej knižnice Petržalka, TA SR a súkromných zdrojov, dopĺňajú predmety zo 70. a 80. rokov, ktoré dopĺňajú celkovú atmosféru tohto obdobia.

Sprievodnými podujatiami výstavy, ktorú oficiálne otvoríme 16.2.2017 o 16. hodine na pobočke Prokofievova 5 (potrvá do 30.4.2017), budú komentovaná prehliadka výstavy,  prednášky a besedy   o športovom a kultúrnom živote vo vtedajšej Petržalke s pozvanými zaujímavými hosťami, stretnutie priateľov a vedúcich folklórnych súborov spojené so spomienkami na prvé začiatky činnosti a prvé deti v súboroch, spoločne si zaspomíname aj na vznik nového sídliska z pohľadu architekta a urbanistu.

Pre žiakov základných a študentov stredných škôl nielen Petržalky pripravuje petržalská knižnica prezentácie a didaktické materiály k výstave.

Veríme, že aj tento rok prinesie nám všetkým pekné, kvalitné a určite aj príjemné spomienky spojené s užitočnými informáciami.

Katarína Bergerová,riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky