INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pre mladých sochárov

Pre mladých sochárov

V spolupráci so samosprávou mestskej časti Petržalka a spoločnosťou Bučina EKO s.r.o. pokračujeme v plnení programu projektu Marsilius 2016 vydávaním letáku ČB A4, ktorý je určený pre deti a mládež Petržalky. V rámci výtvarnej súťaže môžu účastníci navrhnúť plastiku či sochu pre skrášlenie verejných priestorov Petržalky.

Upriamujeme pozornosť na možnosti recyklácie a použitia „odpadu“, ktorý ako pozostatok výstavby sídliska stále z časti tvorí „inventár“ lesíkov Petržalky a dá sa prípadne použiť ako základ umeleckého diela. Veríme, že s pomocou odborníkov sa podaria inštalácie, umelecké zásahy či komunikačné hry, Deti môžu navrhnúť napr. na realizáciu umenia i staré drevené kusy nábytku, okien, ktoré často nekončia v zberných dvoroch, ale pri domoch alebo v lesoch…Keďže ide o drevo, materiál, ktorý sa dá recyklovať, deti si nepriamo môžu uvedomiť tieto skutočnosti a v neposlednom rade aj v prípade zničenia sa dá dielo znova podľa návrhu opraviť, či znova vytvoriť…

Návrhy možno posielať na adresu: presadime@centrum.sk. Vyhodnotenie a ocenenie bude 31.3. 2017.

Mário Bošanský, predseda OZ Presadíme

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201