INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spaľovňu si Petržalčania neželajú

Spaľovňu si Petržalčania neželajú

Mestská časť Bratislava-Petržalka odmieta úvahy o tom, že v Petržalke vyrastie spaľovňa. Postoje miestneho úradu sú striktné a jasné. Spaľovňa je v rozpore s ich predstavami o rozvoji územia pričom tento zámer nekorešponduje ani s platným územným plánom hlavného mesta.

Starosta Vladimír Bajan je presvedčený, že Petržalčania nič také nepotrebujú. „Nepoznám obyvateľov, ktorí by sa túžili pozerať z okna do spaľovne. Aj preto mestská časť vydala nesúhlas s navrhovanou činnosťou,“ zdôrazňuje starosta. Mestská časť Bratislava-Petržalka už od prvých krokov investora vyjadruje negatívne stanoviská voči zámeru zriadenia spaľovne pod názvom „Výskumno-vývojové a prevádzkové centrum na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov VVP-SALE“. Aj naďalej bude postupovať tak, aby Petržalka nebola domovom spaľovne, a to bez ohľadu na jej honosný názov či možné ambiciózne zámery.

Navrhovateľ zámeru  spoločnosť SALE a.s. chce vybudovať centrum na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov na Kopčianskej ulici, pričom pri spaľovaní odpadov ráta s kapacitou 5 ton/hodinu, kompostovanie má mať kapacitu 100 ton/hodinu, drvenie a lisovanie, často spojené so vznikom prašných emisií, má mať kapacitu 40 ton/hodinu a spracovávanie celej škály spracovania odpadov rôznych druhov ráta aj s nemocničným odpadom vrátane orgánov tiel.

Projekt uvažuje s dvomi variantmi umiestnenia prevádzky, okrem Petržalky aj v obci Most pri Bratislave. Prevažnú časť technológie by mali podľa SALE a.s. tvoriť mobilné zariadenia. V mobilných jednotkách má prebiehať drvenie odpadu, inaktivácia nebezpečných odpadov aj energetické využitie odpadov splyňovaním. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – MEVOS – sa má podľa zámeru investora presúvať a využívať na mieste vzniku (výskytu) takto využiteľných odpadov na území celého Slovenska, predovšetkým však predpokladá jeho umiestnenie v areály v Petržalke alebo v Moste pri Bratislave.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky