INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vianočné stromčeky poslúžia aj po Vianociach

Vianočné stromčeky poslúžia aj po Vianociach

Spoločnosť OLO aj tentokrát zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov, a to v termíne od 12. 1. 2015 do 28. 2. 2015. Po tomto dátume budú zbierať stromčeky ako súčasť zmesového komunálneho odpadu. V záujme zodpovedného prístupu k životnému prostrediu je dôležité stromček dôkladne zbaviť všetkých vianočných ozdôb a dekorácií. Takto „očistené“ stromčeky tak môžu byť ďalej ekologicky využité, nakoľko predstavujú biologicky rozložiteľný odpad. Odzdobené stromčeky spoločnosť OLO spracuje na drvičke a využije na kompostovanie. Neodzdobené stromčeky nie je možné recyklovať a končia v spaľovni. Stromčeky môžu Petržalčania v uvedenom termíne umiestniť pri kontajneroch alebo kontajnerovom stojisku. Obyvatelia rodinných domov môžu priviezť stromčeky do zberného dvora na Starej Ivanskej ceste 2 alebo k najbližšiemu stojisku kontajnerov pri bytovom dome.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky