INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Umenie bez hraníc

Umenie bez hraníc

Vo štvrtok 30. januára 2014 o 18.oo hod sa v DK Zrkadlový háj uskutoční prezentačný koncert projektu pre hudobne a pohybovo nadané rómske deti a mládež od 6-18 rokov z Bratislavy a blízkeho okolia. Koordinátorom projektu, v ktorom od septembra 2013 rómski lektori deti teoreticky i prakticky vzdelávajú, je Igor Kmeťo st. Koncert sa uskutoční za prítomnosti zástupcov Úradu vlády a médií. V programe mladí umelci predvedú svoje umenie v hre na hudobné nástroje, v speve a tanci. Verejnosť je srdečne vítaná, vstup na koncert je zdarma.

Projekt UMENIE BEZ HRANÍC je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013. Všetky dôležité informácie o OZ Amen Savore – My všetci nájdete na stránke www.amensavore.sk

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201