INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalka ruší poplatky za poskytovanie informácií

Petržalka ruší poplatky za poskytovanie informácií

Petržalka symbolicky ruší od 21. 1. poplatky za poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám.

Petržalčania sa vlani obrátili na mestskú časť Petržalka 132-krát so žiadosťou o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ich poskytovanie bolo doteraz spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov.

Petržalská samospráva sa rozhodla správne poplatky za poskytovanie informácií úplne zrušiť. „Cieľom tohto kroku je ešte viac otvoriť miestny úrad obyvateľom a dať možnosť aj tým, ktorým rodinný rozpočet nedovoľuje utratiť peniaze za správne poplatky,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie starosta Vladimír Bajan.

Po tom, ako bola Petržalka v roku 2011 vyhodnotená ako tretia najlepšia samospráva v zverejňovaní zmlúv a v roku 2012, bola dokonca druhou najlepšou samosprávou na Slovensku v tejto oblasti (a najlepšou z bratislavských mestských častí) a po tom, ako v roku 2013 získala ocenenie Zlatý Erb za svoju webstránku, tak prichádza s ďalším krokom, ktorým podčiarkuje význam otvorenosti a transparentnosti, čo sú nevyhnutné parametre pre efektívny dialóg volených predstaviteľov s verejnosťou.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201