INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

O farbe mosta rozhodnú poslanci, verejnosť môže našepkať

O farbe mosta rozhodnú poslanci, verejnosť môže našepkať

Bratislavská verejnosť sa môže do 17. februára t.r. zapojiť prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky samosprávy (www.bratislava.sk) do diskusie o konečnom farebnom prevedení „nového“ Starého mosta. Každý môže svoj názor prejaviť hlasovaním, pričom samospráva ponúka tri farebné alternatívy. Ide o zelenú, kombináciu zeleno-sivej a sivú farebnú úpravu oceľovej konštrukcie, pričom každá alternatíva nadväzuje nielen na historický odkaz, ale tiež v sebe ukrýva atmosféru pôvodného diela. Závery verejného hlasovania budú predložené poslancom zastupiteľstva, ktorí rozhodnú o definitívnej farbe konštrukcie mosta. Starý most od roku 1889 (Most Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády) je súčasťou panorámy dnešnej slovenskej metropoly, je jednou z charakteristických súčastí obrazu mesta.

 V rámci projektových príprav pracovali projektanti s 12 riešeniami a navrhované tri farebné riešenia prelínajú históriu s modernou budúcnosťou. V minulosti mal most zelenú povrchovú úpravu, tzv. mostnú zelenú, ktorá bola odolná voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu. Táto farba by dodala stavbe historizujúci vzhľad, konzervatívny nádych. Sivá farba priznáva, že most má novú nosnú konštrukciu. Kombinácia zelenej a sivej zvýrazňuje hlavne vertikálne a vodorovné konštrukčné prvky mosta. Táto kombinácia tiež vytvára priestor pre zladenie mostnej konštrukcie s ostatným priestorom, chodníkmi, osvetlením, lavičkami, drobnou architektúrou.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201