INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Hľadáme členov okrskových volebných komisií

Hľadáme členov okrskových volebných komisií

V tomto roku pôjdeme voliť niekoľkokrát – prezidenta, europoslancov a nakoniec aj starostov a primátorov. Bude to značná záťaž aj na ľudské zdroje v súvislosti so zabezpečením ich plynulého priebehu. Mestská časť Petržalka sa v záujme bezproblémového zabezpečenia prípravy a priebehu voľby prezidenta Slovenskej republiky obracia na obyvateľov Petržalky s prosbou, aby sa prihlásili ako členovia okrskových volebných komisií.

Podmienkou je zloženie sľubu člena okrskovej volebnej komisie (18. a 19. 2.) a účasť na odbornej inštruktáži súvisiacej s činnosťou počas volebného dňa a spracovania výsledkov volieb. Člen komisie musí byť vo volebnej miestnosti už od 5. h a zotrvať až do ukončenia činnosti komisie odovzdaním výsledkov volieb, čo môže byť až do skorých ranných hodín (volebné miestnosti sú otvorené od 7. do 22. h). Vzhľadom na časovú a aj fyzickú náročnosť práce člena okrskovej volebnej komisie je potrebné, aby každý dobre zvážil svoje zdravotné a vekové možnosti. Odmena za túto prácu je približne 30 € netto a mestská časť zabezpečuje členom celodenné občerstvenie a stravu.

Prihlásiť sa môžete na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka na Kutlíkovej 17, na 1. poschodí u PhDr. Denisy Paulenovej, Moniky Škamlovej a Heleny Čiernikovej, alebo telefonicky na č. 68288821, 68288822, prípadne na denisa.paulenova@petrzalka.sk.

Voľba prezidenta sa uskutoční 15. marca. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole, druhé kolo sa bude konať 29. marca. Členovia volebných komisií sú nominovaní na oba tieto termíny a preto je potrebné s nimi aj počítať.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201