INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deň otvorených dverí v Dome tretieho veku

Deň otvorených dverí v Dome tretieho veku

Dňa 14. septembra sa v Dome tretieho veku na Polereckého ulici uskutoční po štvrtýkrát Deň otvorených dverí. Sociálne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislava bude prezentovať svoje sociálne a zdravotné služby nielen záujemcom o poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ale aj širokej verejnosti. Deň otvorených dverí je slávnostnou príležitosťou pre všetkých klientov, aby spoločne oslávili 32. výročie vzniku zariadenia.

Prezentácia sociálnych služieb seniorom bude od 10.00 do 18.00 h. Sprevádzať ju bude bohatý kultúrnym programom a občerstvením.
Bližšie informácie k harmonogramu programu sú poskytované telefonicky a na webovej stránke www.dtv.sk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201