INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hovory o zdraví

Hovory o zdraví

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, bola organizátorom pásma prednášok spojených s besedou na aktuálnu tému zdravie. Na lekársku dostupnosť pre seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka sa vo svojom vystúpení zamerala Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu BSK, ktorá ich previedla sieťou poskytovateľov lekárskej starostlivosti na území mestskej časti. Na aktívne starnutie, ktoré kráča ruka v ruke so zdravou výživou a pohybovými aktivitami, sa v úzkom kontexte pozrela spolu s petržalskými seniormi Alžbeta Béderová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Sociálny systém na Slovensku predstavila bývalá ministerka sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, odborníčka na sociálnu problematiku. Záver patril ombudsmankea pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzane Stavrovskej, ktorá vo svojej prednáške priblížila postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Po každej prednáške dostali účastníci priestor na otázky a prednášajúci im ich nielen odborne, ale aj veľmi radi zodpovedali.

Prednášky, ktoré sme zorganizovali pre našich seniorov, určite neboli posledné, ktoré Rada seniorov pripravila,“ dodala jej predsedníčka Alžbeta Korbelová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201