INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prednášky pre seniorov

Prednášky pre seniorov

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, srdečne pozýva na prednášky spojené s besedou, ktoré sa uskutočnia v pondelok 16. mája 2016 o 10.00 hod v kinosále Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č.1 v Petržalke.

Témy 

Lekárska dostupnosť pre seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka – JUDr. Ing. Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu BSK

Aktívne starnutie – zdravá výživa a pohybové aktivity v mestskej časti Petržalka  – MUDr. Alžbeta Béderová CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR

Sociálny systém na Slovensku – Ing. Viera Tomanová, CSc., odborníčka na sociálnu problematiku

Postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím – JUDr. Zuzana Stavrovská, ombudsmanka pre osoby so zdravotným postihnutím

 

 

(tod)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201