INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pribudne 25 pracovných miest

Pribudne 25 pracovných miest

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať vybraní poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí realizujú terénnu opatrovateľskú službu v zmysle príslušných zákonov. Petržalka v projekte uspela a ponúkne prácu 25 opatrovateľkám.

Stredisku bude Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uhrádzať príspevok na výkon opatrovateľskej služby vo výške 507 eur za mesiac na opatrovateľku v pracovnom pomere. Podmienkou pre uhradenie nenávratného príspevku poskytovateľovi opatrovateľskej služby bude reálne odvedený výkon opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu a v súlade so zákonom o sociálnych službách, ktorý bol skontrolovaný regionálnym koordinátorom a naplnil všetky požiadavky uvedené v Zmluve o spolupráci. „Som veľmi rád, že tieto prostriedky môže čerpať aj Bratislava. Dlhodobo som kritizoval ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto veci, pretože som to považoval za diskrimináciu našich obyvateľov,“ dodal starosta Vladimír Bajan.

Zmluvu o spolupráci uzatvorilo stredisko od marca 2016 do júla 2018, pričom výkon opatrovateľskej služby musí realizovať  do apríla 2018. Schválených je 25 plných pracovných miezd. „Budeme sa snažiť  naplniť každý mesiac schválený počet opatrovateliek, a tým využiť finančné prostriedky v čo najvyššej miere i napriek náročným zmluvným podmienkam, kedy počas dovoleniek, PN musí byť opatrovateľka zastúpená inou opatrovateľkou,“ dodala Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. Stredisko totiž momentálne nedisponuje dostatočným počtom opatrovateliek, ktoré  sú potrebné na zabezpečenie opatrovateľskej služby u klienta a nie to ešte na zástup opatrovateľky zaradenej do projektu.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky