INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jubilanti – pozor na podvodníkov!

Jubilanti – pozor na podvodníkov!

Mestská časť Bratislava-Petržalka upozorňuje predovšetkým starších spoluobčanov na lživé telefonáty. Neznámi sa v telefonáte vydávajú za zamestnancov petržalského miestneho úradu a pozývajú na stretnutie pri príležitosti seniorových narodenín. Stalo sa tak aj uplynulý víkend, keď petržalskú seniorku podobnými telefonátmi podvodne vylákali v konkrétny deň a hodinu do Kultúrneho domu Zrkadlový háj. V tomto prípade už sám fakt, že telefonáty sa uskutočnili mimo pracovných dní, mohlo vyvolať pochybnosť a zvýšenú opatrnosť u občana.

Mestská časť Petržalka vyzýva obyvateľov, aby na podobné telefonáty nereagovali a na takéto stretnutia nechodili. Ide buď o veľmi nemiestny vtip, alebo je dokonca veľmi pravdepodobné, že môže ísť o pokus podvodníkov vylákať z nejakého dôvodu seniora mimo bytu.

Mestská časť Petržalka organizuje slávnostné stretnutie jubilantov dvakrát ročne a nepozýva telefonicky, ale pozvánku posiela písomne aj s uvedením kontaktného telefónneho čísla miestneho úradu 02/ 68 28 68 54, na ktorom senior potvrdí svoju účasť na podujatí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201