INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Návrhy na ceny Samuela Zocha až do 30. septembra

Návrhy na ceny Samuela Zocha až do 30. septembra

Termín pre podávanie návrhov na laureátov Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja sa predlžuje. Obyvatelia kraja tak môžu svoje návrhy posielať až do 30. septembra. Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia Samuela Zocha, Čestného občianstva a Pamätného listu predsedu BSK. Je to forma akou vyjadruje nielen vďaku, ale najmä úctu voči ľuďom, ktorí pre rozvoj kraja urobili všetko, čo bolo v ich silách.

Návrhy  kandidátov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov kraja považujú obyvatelia kraja za mimoriadny, či už v školstve, kultúre, športe, vede  alebo inej oblasti, môžu obyvatelia kraja posielať do 30. septembra. Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom aj organizáciám. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Súčasťou formulára musí byť aj súhlas nominovaného s nomináciou a jeho stručný životopis.

Návrhy na udelenie ocenení treba písomne posielať do 30. septembra na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

alebo e-mailom na: nominacie@region-bsk.sk

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky