INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vianočný knižný punč

Vianočný knižný punč

Miestna knižnica Petržalka už po tretí raz pripravila pre svojich čitateľov a hostí predvianočné stretnutie so slovenskými autorkami obľúbených románov, ktoré si pravidelne nachádzajú miesto medzi najobľúbenejšími knihami v našej knižnici. Knižnica sa takto pripojila k programu Vianočná Petržalka.
Na Vianočný knižný punč, ako vianočnú akciu nazvali, prijali pozvanie spisovateľky Lenka Riečanská, Silvia Antalíková a Adriana Krištofíková a milým hosťom bola herečka Zuzka Tlučková, ktorá pokrstila novú knihu Leny Riečanskej s názvom Nikdy mi nebolo lepšie. Adriana Krištofíková priblížila čitateľom svoju najnovšiu knihu Keď utiecť, tak s tebou, Silvia Antalíková zasa Raciolásku. Porozprávali aj o tom, ako sa v ich rodinách prežíva adventné obdobie, o tom, akým darčekom by sme urobili radosť našim blízkym.

Vianočný knižný punč
Miestna knižnica Petržalka praje všetkým svojim čitateľom a priaznivcom krásne prežitie predvianočného adventného obdobia, aby ste si našli čas na rodinu, na seba samých, na stretnutia s ľuďmi ktorých máte radi.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201