INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčania môžu pripomienkovať stránku miestnej knižnice

Petržalčania môžu pripomienkovať stránku miestnej knižnice

Petržalská miestna knižnica spúšťa novú internetovú stránku, Petržalčania ju môžu v októbri testovať a svoje podnety a návrhy na zlepšenie posielať na riaditeľstvo knižnice. Ako informuje mestská časť Bratislava-Petržalka na svojej oficiálnej internetovej stránke, poznatky môžu obyvatelia posielať na adresu sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

Stránka chce byť efektívnym nástrojom komunikácie knižnice s verejnosťou a zabezpečiť dostupnosť a aktuálnosť informácií pre všetky skupiny užívateľov. Petržalská knižnica okrem požičiavania kníh organizuje aj výstavy, súťaže, spoločenské podujatia a klubovú činnosť, stránku chcú preto koncipovať systematicky a pútavo. „Základnými atribútmi pri tvorbe stránky bola jednoduchá orientácia, systematizácia širokej ponuky aktivít, rýchla dostupnosť informácií a v neposlednom rade moderný dizajn,“ prezradila riaditeľka knižnice Katarína Bergerová. Zo základného princípu poskytnúť hľadané informácie čo najrýchlejšie, vychádza aj grafické riešenie stránky. Je zostavená tak, aby ponúkala štruktúrované informácie a tým maximálne sprehľadnila cestu užívateľa k jeho cieľu. Súčasťou stránky je aj databáza všetkých kníh v online katalógu, kde si čitateľ vyhľadá knihu pomocou kľúčového slova a zobrazí sa mu kompletná informácia vrátane pobočiek, na ktorých si exemplár môže rezervovať. Pribudol aj elektronický kalendár podujatí, v ktorom sú prehľadne usporiadané všetky aktivity knižnice s vyznačením vekovej kategórie, pre ktorú sú určené.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201