INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dar pre knižnicu

Dar pre knižnicu

Miestna knižnica Petržalka rozšírila svoj knižný fond o detskú literatúru a knihy pre dospelých v ruskom jazyku, ktorú venuje Nadácia Sergeja Michalkova z Moskvy. Knihy budú slúžiť verejnosti – deťom, mládeži, študentom a dospelým, ktorí sa zaujímajú o ruský jazyk či už profesionálne alebo v rámci voľnočasového samovzdelávania.
Knižný dar za Nadáciu S. Michalkova odovzdali riaditeľke Miestnej knižnice Petržalka Kataríne Bergerovej a starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi viceprezidentka Ruského fondu kultúry a manželka S. Vladimíroviča Michalkova Julia Subotina Michalkova spolu s riaditeľom Ruského centra vedy a kultúry Sergejom Ivanovičom Žiganovom. Petržalská knižnica získala okrem nádherných rozprávkových kníh aj veľmi cenné encyklopedické a životopisné knihy, ako aj knihy o umení. Čitatelia ich nájdu na pobočkách Vavilovova 26 (náučná literatúra), Prokofievova 5 a Turnianska 10 (pobočky pre deti, mládež a dospelých), aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov a čitateľov petržalskej knižnice.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201