INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Október v knižnici a oslava narodenín

Október v knižnici a oslava narodenín

Miestna knižnica Petržalka otvorila vlani, v nadväznosti na jej rozvojové plány a koncepčné zámery mestskej časti, druhú modernú pobočku rodinného typu v priestore pavilónu Základnej školy na Turnianskej ulici. Druhého októbra  uplynie rok od otvorenia pobočky a knižnica je šťastná, že ju má.

Priestory knižnice na Turnianskej sú rozdelené na menší študijný a počítačový sektor pre verejnosť a na miesto pre oddych a relax s možnosťou čítania, hrania spoločenských hier, ale aj video a DVD projekcie. Bonusom pobočky je závesný výstavný systém, ktorý bude slúžiť na výstavy určené nielen školám, ale aj verejnosti. Do novozriadenej pobočky premiestnili knižný fond malej detskej knižnice z Lietavskej 14, ktorá už nespĺňala základné štandardy a normy. Detské knihy doplnili o literatúru pre staršiu mládež a dospelých. K 13 700 titulom pribudol aj dar Nadácie S. Michalkova.

Dostať knihy bližšie k malým čitateľom, to bol zámer, prečo sme začali budovať pobočky priamo v školách. Tu sa nám podarilo zriadiť pekné miesto pre celú rodinu, ktoré, ako dúfam, využijú Petržalčania na spoločne chvíle nielen za nepriaznivého počasia,“ povedal pri slávnostnom otvorení pobočky starosta Vladimír Bajan. Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Sylvia Štasselová vo svojom prejave vyjadrila uznanie mestskej časti za podporu miestnej knižnice a jej projektov popularizácie čítania u detí a mládeže a vyzdvihla prínos a aktívny prístup knižnice pri zavádzaní inovatívnych myšlienok a projektov. Ku krásnemu 1. výročiu blahoželáme a prajeme najmä veľa “čítaniachtivých” detí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201