INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Svet rečou čísiel

Svet rečou čísiel

Všetci hľadáme v živote svoj pevný bod. Ak sme zneistení, hľadáme pomoc. Žijeme v tekutom postmodernom svete, kde nie je nič isté. Najmä v takých časoch sa mnohí ľudia odpradávna utiekali k čarom, mágiám, tajomstvám. Ani moderný človek nie je iný. Aké skúsenosti má numerologička Ľubica Pauerová?

Možno pomocou čísel spoznať pravdu o svete, o sebe?

– Som vďačná, že numerológia mi priniesla vedomosti o sebe, ľuďoch aj o svete. Mnohému som sa s ňou naučila. Skúsenosti sú mojím učiteľom a dedičstvom služba. Snažím sa ľuďom ukázať, aký by mohol byť život skvelý, ak by videli vo všetkom krásu a snažili sa byť ľudskejší. Rovnaké číslo mena má aj jedna z mojich priateliek, s ktorou si dobre rozumiem.

Kde sa vlastne tá tajomná reč čísel vzala?

– Numerológia vytyčuje osud ľudstva už od 6. stor. pred naším letopočtom, od dôb Pythagora, astronóma, astrológa a filozofa, ktorý je považovaný za prvého numerológa. Našla uplatnenie v každej historickej epoche a v každom metafyzickom učení. Z numerológie v podstate vychádza aj dávne umenie vykladania tarotových kariet a rané numerologické koncepty položili základ na štúdium štrukturálnej matematiky. To bol predpoklad na meranie pohybu hviezd, ktorý podľa astrológov určuje náš osud a naše danosti. Z hľadiska numerólogie existuje 9 rôznych osudových ciest, 9 rôznych typov osobností, ktoré majú 9 rôznych spôsobov správania.

Matematiku ste už spomenuli – má numerológia bližšie k nej, alebo k delfskej veštiarni – teda mystike?

– Myslím, že používa z každého niečo. Čísla vyjadrujú nielen kvantitu, ale aj kvalitu, nesú v sebe energiu a určitú symboliku. Ľudia boli vždy zvedaví, aký osud ich čaká a veštili pomocou darov prírody, kameňov, piesku, používali sa runy, kocky aj karty. Mám dobré skúsenosti s Itingom, starou čínskou Knihou premien, ktorá podľa 64 veršov popisuje všetky udalosti, ktoré človeka v živote môžu stretnúť.

Takže aj poézia… Môže človek „svoje“ čísla ovplyvniť?

– Človek si prináša na svet svoje čísla narodením a od rodičov preberá karmu svojho rodu. Tieto vibrácie sa zmeniť nedajú, ale človek sa musí naučiť žiť s nimi v súlade. Každé číslo má pozitíva aj negatíva, záleží na človeku, ktorej stránke dá prednosť. Čiže osud máme každý vo svojich v rukách.

Postavenie planét pri narodení vraj určuje náš individuálny charakter, budúcnosť. Mnoho ľudí verí, že sa ich život vyvíja práve pre toto postavenie planét pri narodení. Ako sa na to pozerajú numerológovia?

– Postavenie planét v čase nášho narodenia aj vibrácie dátumu narodenia nám oznamujú, čo sa má odohrať v našom živote, ale či sa tak stane, nemôže predpovedať nikto, lebo život je v neustálom pohybe. Každý človek je jedinečný originál a má vlastnú cestu, po ktorej musí kráčať sám. Účelom života je stať sa lepším človekom, učiť sa prekonávať prekážky, poznať veci dobré aj zlé. V prírode musí byť zachovaná rovnováha, keď nám osud niečo dopraje, iné nám vezme. Horoskop aj numerológia by nám mali iba pomôcť ukázať smer, ktorým sa máme vybrať, aby sme na ceste nezablúdili.

Kedy a prečo ste sa vy začali zaoberať číslami?

– Knihy boli a sú moji najlepší priatelia. Vždy ma zaujímali tajomstvá vesmíru a života, osud ľudstva. Kedysi dávno som čítala v novinách rozhovor na tému numerológia a zaujal ma. Kúpila som si prvú knihu s touto tematikou a kupujem ich dodnes. Z každej sa dozviem a naučím niečo nové. Všetko si musím vyskúšať na vlastnej koži. Prvé výpočty som urobila sebe a rodine a bola som prekvapená výsledkami, dostala som odpoveď na otázku, PREČO sa určité veci dejú. Overovala som si výpočty na kolegoch, priateľoch, známych. Zaujímajú ma najmä čísla známych osobností a ľudí, ktorí v živote dosiahli úspech alebo bohatstvo. Keď zistím nejaké údaje, hneď to prepočítavam a výsledky mi väčšinou potvrdia, čo som tušila. Z numerológie sa tak stal môj koníček a teší ma, keď môžem ľuďom pomôcť a poradiť.

Dokážete sa podľa nich orientovať v osobnom živote?

– Teraz už áno. Ak človek vie, čo môže očakávať, ľahšie to zvládne a nejde hlavou proti múru. Poviem si: dnes nie je vhodný deň, buď opatrná, neriskuj. Dobre to vystihuje popis Geri Bauerovej v jej knihe o numerológii. „Numerológia je ako automapa, v ktorej sú zaznamenané všetky cesty, obchádzky, kopce aj údolia. Vyberiete si cieľ a idete po ceste, ktorú ste si vybrali. Mapa vám pomáha, ak viete, ako ju používať.“

Stretli ste sa s človekom, ktorému ste urobili jeho numerologický biograf a on vám povedal, že sa mýlite?

– Vždy budú existovať ľudia, ktorí budú numerológiu považovať za pavedu a veštenie za bláznovstvo. Každý verí tomu, čomu chce veriť. Veľa ľudí žije v ilúziách o sebe aj o svete, a keď im niekto chce otvoriť oči, nesúhlasia, chcú svet vidieť svojimi očami. Ľudia radi počúvajú o sebe pozitívne veci. Sú aj takí, čo nechcú počuť nič zlé, aby ich to neovplyvňovalo. Rešpektujem to, nikomu nevnucujem, čo nechce. Tak, ako neexistuje len dobrý alebo zlý človek, tak aj každé číslo má pozitívnu aj negatívnu energiu. Na negatívnu ľudí upozorňujem, aby im neškodila a vedeli si s ňou poradiť. Odkedy sa zaujímam o numerológiu, zaznamenávam reakcie: zvedavosť, žartovanie aj skepsu. Väčšinou však prevláda prekvapenie, ako ich tie čísla vystihli.

Nezvádza to človeka k istej manipulatívnosti?

– Myšlienky ovplyvňujú ľudské konanie. Zákon príťažlivosti upozorňuje: Daj si pozor, o čom rozmýšľaš, lebo sa to môže stať skutočnosťou. Preto treba myslieť pozitívne, veriť si a byť presvedčený o dobrom výsledku. Ľudia, čo sa boja, budú vždy manipulovateľní. Ak bude našou prioritou láska, nebudeme ubližovať sebe ani druhým. Mali by sme sa riadiť heslom: Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.

Pomohla vám niekedy schopnosť vyznať sa v číslach?

– Lepšie poznám seba, svojich blízkych, viem, od koho si mám držať odstup, čomu venovať pozornosť a ktorých vecí sa mám vyvarovať. Učím sa nebáť sa a veriť si.

Stúpa záujem o numerológiu, alebo s rozvojom vedy a racionálnych riešení je skôr na ústupe?

– Od 19. storočia civilizácia priniesla rýchly technický pokrok, ale človek sa prestal zdokonaľovať a rozvíjať. Svet sa dostal do nerovnováhy, pribudli ľudia vzdelaní a bohatí, ale väčšina sveta žije v chudobe, bez vzdelania. Pribúda ľudí s duševnými problémami. Ľudstvo si kladie otázku ako ďalej. Numerológia upozorňuje, že nové tisícročie, ktoré sa začalo nástupom roka 2000, bude mať na ľudí mierumilovný vplyv a zabrzdí ego človeka {č.1}, technický pokrok {č.9} sa zameria viac na ekológiu a zdravie ľudstva, ktoré sa v minulom storočí veľmi zhoršilo, lebo primnoho chémie poškodilo ľudské bunky. Svet musí začať spolupracovať, čo symbolizuje číslo 2.

Čo by ste odporučili klientovi, čo by sa k numerologičke prišiel poradiť o veľmi intímnom probléme?

– Numerológ musí pristupovať k ľuďom veľmi citlivo. Sme síce všetci z jedného cesta, ale veci prežívame rôzne. Niektoré sa vyriešia samy od seba a niektoré zase potrebujú čas. Koniec vzťahu, manželstva, citový alebo finančný nezdar neznamenajú koniec všetkého, ale znamenajú príchod iných, nových, lepších okolností. Ak si vytýčite smer, dvere k tým úspešnejším okolnostiam sa otvoria ešte skôr, ako sa zavrú tie staré. Každý deň so svojou špecifickou vibráciou hrá konkrétnu úlohu v zložitej skladačke života a ako taký ho treba prijať.

A stalo sa vám, že sa s takými problémami ľudia k vám prišli ako k poslednej nádeji?

– Ľudí dnes trápia hlavne vzťahy, nedostatok lásky a súcitu. Cítia sa veľmi neistí, zabudli, akú silu ma milé ľudské slovo a úsmev. Mali by si uvedomiť, že kľúč k riešeniu akejkoľvek situácie musia nakoniec nájsť sami, lebo rada, ktorú im dá iný človek, nemusí byť správna. Musíme sa všetci učiť radovať z jednoduchých vecí a byť vďační za všetko, čo nám život poskytuje. Želám všetkým čitateľom veľa lásky, verím, že s jej pomocou sa dá vyliečiť každá bolesť.

V mene redakcie im zaželajme ešte aj pekné leto a nech si vytiahnu len dobré čísla z osudia!

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky