INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Straty a nálezy Petržalky

Straty a nálezy Petržalky

Možno pripomenutie osadenia symbolického kameňa, čoby založenia „novej“ Petržalky 2. apríla 1973, volá po nostalgii i po nádeji. Čo na pravom brehu Dunaja jedni stratili a druhí na ňom našli. Spoločným menovateľom je im – domov. Na tom istom mieste. S niekdajším i súčasným prvenstvom. Najskôr ako najväčšia československá dedina – a potom najväčšie mestské sídlisko v strednej Európe. A akoby sa to udialo okamihovo. V niekoľkých rokoch, desaťročiach? Postačila na to jedna generácia…

Keď sa stavia Ovsište
Keď sa stavia Ovsište

Práve výstava 40. výročie položenia základného kameňa výstavby sídliska Petržalky je zaujímavým obohatením tohtoročných Dní Petržalky. Pred týždňom ju otvorili v Dome kultúry Zrkadlový háj. Fotografie, mapky, výkresy, texty sú silnou emotívnou a v konfrontácii so súčasnosťou až neuveriteľnou výpoveďou o veľkých zmenách – čím všetkým prešla táto neveľká zem s 30. kilometrami štvorcovými. Tí Petržalčania, ktorí si nenechali ujsť deň otvorenia výstavy sa stali aj účastníkmi besedy s odborníkmi na výstavbu, architektúru, urbanizmus – s Ing. Kamilom Beladičom, bývalým generálnym riaditeľom GIB, prof. Ing. arch. Bohumilom Kováčom, PhD. z Ústavu urbanizmu a územného plánovania a Mgr. Petrom Szalayom z ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Takmer dve hodiny bola reč o nej, našej Petržalke. Aká bola, ako istý čas akoby vôbec nebola – až napokon akou sa stala. A predovšetkým – aká by mala byť. Zajtra, pozajtra…

Lúky, v pozadí Jasovská ul.
Lúky, v pozadí Jasovská ul.

Petržalčania, nech je táto čiastková fotodokumentácia, ktorú uverejňujeme v Petržalských novinách (ako súčasť osobného archívu Martina Kleibla, ktorý je i kurátorom výstavy) pozvánkou do DK Zrkadlový háj – lebo práve tieto fotografie a desiatky ďalších v ňom nájdete. Je to možnosť na návrat do minulého času. Na nájdenie zasa seba a svojich blízkych, známych v ňom. Aj keď už s odstupom. A nielen času.

Spoznať to ako Gercenovu ul.?
Spoznať to ako Gercenovu ul.?

Plusy a mínusy Petržalky

Redakčne sme oslovili jedného z trojice besedujúcich – prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. Urbanistu, vysokoškolského učiteľa, člena kolektívu, ktorý vypracoval dokument Humanizácia Petržalky a viedol riešiteľský kolektív, ktorý spracoval urbanistickú štúdiu Panónska. Od roku 1982 je obyvateľom našej mestskej časti a za to pre ňu robil a urobil sa mu dostalo ocenenia Osobnosť Petržalky 2012.

Petržalka je dnes je taká aká je, i keď v zámysle architektov (medzinárodná súťaž 1967) mala byť podstatne iná. Je však naša. Poznačil ju čas a ona poznamenala a stále poznamenáva naše životy v nej. Vymenujte jej sedem predností – zvláštnosti či až originálnosti z hľadiska jej vtedajšej a súčasnej výstavby, stavu bytového fondu, architektúry a urbanizmu. Pomenujte však aj jej sedem nedostatkov, ktoré sú jej na prekážku a čo by sa už nikdy pri takomto type výstavby nemali opakovať.

Vavilovova ul.
Vavilovova ul.

– Prednosti: 1. Ucelená urbanistická koncepcia, ktorej logika trpí absenciou nedotvorenia stredovej nosnej časti. 2. Jej výrazným znakom sú obvodové zberné komunikácie Dolnozemská a Panónska cesta, ktoré umožňujú ľahký zber dopravy na obvod, čo umožňuje vybudovať stred Petržalky ako spoločenskú chrbticu v zeleni. 3. Vysoký podiel zelene v obytných vnútroblokoch, väčšie odstupy budov, čo vytvára pokojné obytné prostredie. 4. V pôvodnej okrskovej koncepcii ľahká dostupnosť zariadení základnej vybavenosti – škôl a škôlok umiestnených vo vnútroblokoch. 5. Potenciál plôch ponecháva možnosti na dotváranie aj pre budúce generácie, po r. 1989 sa otvoril priestor západného rozvoja. 6. Z hľadiska vtedajších pohľadov sídliská v Bratislave zásadným spôsobom riešili bytovú otázku. 7. Chorvátske rameno ako prírodná promenáda spájajúca jednotlivé časti Petržalky.

Stará Petržalka zaniká a nová Petržalka rastie.
Stará Petržalka zaniká a nová Petržalka rastie.

– Nedostatky: 1. Monotónnosť prostredia daná tzv. objektovou typizáciou, ktorá viedla k uniformite výrazu. 2. Absencia klasickejších urbanistických priestorov ulice, námestia, parky. 3. V zásade homogénna typológia bytového fondu, absencia iných foriem bývania a zmiešaných území. 4. Podcenenie plôch statickej dopravy vyplývajúce z vtedajších spoločenských predpokladov. 5. Nedobudovanie pôvodnej koncepcie statickej dopravy aj parking-garážami v obalovej zóne obytných blokov. 6. Nekoncepčné povoľovanie výstavby, ako aj prestavby domov (napr. farebnosť zatepľovania). 7. Stále nevyjasnená otázka životnosti panelovej výstavby.

Pred otvorením školy na Gessayovej ul.
Pred otvorením školy na Gessayovej ul.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky