INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čítajme si…

Čítajme si…

Miestna knižnica Petržalka podporila už šiesty ročník detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si… Organizuje ho detská linka záchrany pri UNICEF. Prvý júnový utorok knihovníčky a knihovníci nečítali s deťmi len vo všetkých detských a rodinných pobočkách knižnice , ale prišli za nimi aj do petržalských škôl. Čítalo sa na Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom námestí, na základných školách Turnianska , Budatínska, Dudova a Pankúchova.

Na rodinnú pobočku na Prokofievovej prišli čitateľský maratón podporiť aj hostia. Spisovateľ Daniel Hevier deťom porozprával a prečítal aj časť svojej najnovšej knihy KR.V , Krajina V alebo Kráľovná Viktória, ktorá mladým čitateľom priblíži hemofíliu, chorobu, ktorej sa hovorilo aj kráľovské ochorenie, lebo ňou trpeli príslušníci mnohých kráľovských rodov Európy. Pobočku navštívila aj spisovateľka Gabriela Dittelová, ktorá menším deťom priblížila svoju knihu plnú pekných básničiek a aj obrázkov ilustrátorky Zuzany Lipnickej s názvom Knižka pod vankúš.

čiateľský maratón

Celkovo na sa na detskom čitateľskom maratóne zúčastnilo 395 detí. Podujatie Miestna knižnica Petržalka organizovala v spolupráci s vydavateľstvom Trio publishing.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201