INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Pozvánky

Pozvánky

Miestna knižnici Petržalka srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka súťaže školských časopisov s názvom Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 12. 6. o 10. h v pobočke Miestnej knižnice Petržalka Prokofievovej 5.

V DK Zrkadlový háj sa 30. mája o 19. h predstaví v rámci folklórneho cyklu Večer autentického folklóru folklórny súbor Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec. Vznikol iba v roku 2011. Teraz má 45 členov v strednom až seniorskom veku. Zameriava sa na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných častí obce ale aj z okolitých dedín a formou verejných vystúpení propaguje folklórne bohatstvo trenčianskeho regiónu. Hudobný sprievod zabezpečuje charakteristická skupina heligónkarov s klarinetom, ozembuchom a husľami. V Petržalke uvedie Rozvadžan časť svojho programu Rok na dedine. Bude to päť samostatných pásiem prepojených sprievodným komentárom – Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Stavanie mája, Dožinky. Na záver programu bude spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.

Realizované s podporou Nadácie Vladimíra Bajana, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201