INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Industriál očami odborníkov a pamätníkov

Industriál očami odborníkov a pamätníkov

Priemyselná výroba bývala ešte v 20. storočí celkom všednou súčasťou širšieho centra Bratislavy a mnohí z jej obyvateľov pracovali v niektorom z jej závodov. V dôsledku procesov, ktoré sa spustili v 90. rokoch minulého storočia, došlo k postupnému ukončeniu výroby vo viacerých lokalitách. Názory spoločnosti na budúcnosť týchto území nie sú jednotné. Zatiaľ, čo jedni vidia potenciál pre ďalší rozvoj nahradením pôvodnej štruktúry novou zástavbou s novou funkčnou náplňou, iní pociťujú potrebu aspoň do určitej miery zachovať pamiatku na minulosť, ktorá sa dlhé roky podieľala na charaktere konkrétneho miesta.

Fotografie z otvorenia výstavy, 9. november, 2015.
Fotografie z otvorenia výstavy, 9. november, 2015.

Projekt „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“, za ktorým stojí architektka Nina Bartošová z Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s historičkou architektúry Katarínou Haberlandovou zo Slovenskej akadémie vied, je iniciatívou, ktorá má ambíciu umožniť vnímanie priemyselnej architektúry v širšom spoločenskom a historickom kontexte. Neusiluje sa o hľadanie rýchlych riešení, ale stojí na presvedčení, že pozitívny vzťah k miestam, ktorý je pre životaschopný rozvoj nevyhnutný, vychádza z poznania hlbších súvislostí, ktoré majú často nesúrodú povahu. Preto sa projekt popri pohľade odborníkov (architektov, historikov, pamiatkarov) sústredí aj na zbieranie pamätí ľudí, ktorí mali k továrňam blízko, väčšinou ide o bývalých zamestnancov priemyselných závodov.

Model koncepcie návrhu konverzie bývalého Ludwigovho mlyna (Ondrej Virág: Návrh nového využitia objektu obilného sila a skladu C, Metodova ulica, Bratislava. Vedúca práce: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. Bratislava, FA STU, 2012).
Model koncepcie návrhu konverzie bývalého Ludwigovho mlyna (Ondrej Virág: Návrh nového využitia objektu obilného sila a skladu C, Metodova ulica, Bratislava. Vedúca práce: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. Bratislava, FA STU, 2012).

Po výstave „Stein a Ludwigov mlyn. Industriál očami odborníkov/pamätníkov“, inštalovanej v novembri 2015 v priestoroch Fakulty architektúry v Bratislave, ktorá ponúkala viacero pohľadov na lokalitu pivovaru Stein a bývalého Ludwigovho mlyna, projekt pokračuje aj v tomto roku s podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho vyvrcholením bude ďalšia výstava – zameraná na areál bývalej cvernovky, matadorky a dynamitky (dimitrovky, Istrochem), ktorá sa otvorí pre verejnosť v novembri v priestoroch Dopravného múzea v Bratislave. Ešte pred tým tu budú mať návštevníci možnosť vidieť predchádzajúcu výstavu, ktorá tu bude v Dopravnom múzeu nanovo sprístupnená od polovice mája. Verejnosť sa tak bude môcť oboznámiť s históriou spomenutých tovární, vidieť reprodukcie archívnych plánov, návrhy  priemyselných konverzií vypracovaných študentmi Fakulty architektúry STU, ale aj zaujímavé postrehy pamätníkov, doplnené o dobové fotografie. Dôležitou súčasťou oboch výstav je vydanie sprievodného katalógu.

Kurátorky projektu Nina Bartošová a Katarína Haberlandová.
Kurátorky projektu Nina Bartošová a Katarína Haberlandová.

V súvislosti s pripravovanou výstavou si dovoľujeme osloviť aj Vás, čitateľov Petržalských novín. Možno ste Vy, alebo vaši známi, pracovali v niektorom z menovaných podnikov a mali by ste záujem podeliť sa o svoje spomienky, ktoré približujú každodenný život v továrni, o staré fotografie, či iné dokumenty, ktoré by mohli byť zaujímavé ukázať verejnosti. Budeme radi, ak sa s nami spojíte priamo cez stránku na Facebooku: https://www.facebook.com/industrial.ocami/, alebo e-mailom na adresu nina.bartosova@stuba.sk.

Otvorenie výstavy dekankou Fakulty architektúry Ľubicou Vitkovou.
Otvorenie výstavy dekankou Fakulty architektúry Ľubicou Vitkovou.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky