INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Veľkonočný hudobný festival

Veľkonočný hudobný festival

Bratislavsky chlapčenský zbor pozvali účinkovať na Veľkonočnom hudobnom festivale v Moskve. Výber jediného zahraničného hosťa v profesionálnej zborovej sekcii určil riaditeľ festivalu, svetoznámy dirigent Valerij Gergiev. Zbor sa predstaví na troch koncertoch: 24. apríla v pravoslávnej Katedrále Alexandra Nevského, 25. apríla koncertom pre detské publikum v koncertnej sále a 26. apríla v rímsko-katolíckej Katedrále Nepoškvrneného počatia panny Márie.

Dirigentka Magdaléna Rovňáková: „Príprava na festival je veľmi náročná, študujeme tri rôzne programy. Najviac času nám zoberie príprava koncertu v pravoslávnom chráme, nakoľko v týchto kostoloch môže zaznieť výlučne hudba a capella (bez sprievodu hudobných nástrojov). V takýchto chrámoch nie je ani organ. V našom repertoári dominuje však hudba s klavírom, organom alebo s orchestrom, preto musíme naštudovať veľa nových, ale veľmi zaujímavých kompozícií. Festival nechal ich výber na mňa, je to veľmi zodpovedná úloha.“

Do Ruska vycestuje 40 spevákov, dirigenti Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml., sopranistka Miriam Garajová a klaviristka Dana Hajóssy.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201