INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prvé slovenské gymnázium prišlo do Petržalky

Prvé slovenské gymnázium prišlo do Petržalky

Múzeum školstva a pedagogiky vzniklo v roku 1970 a odvtedy spravuje vo svojich depozitoch materiály a predmety zo škôl minulej doby.

A čo práve ponúka pre návštevníka?

Hlavná výstava sa nazýva Prvé slovenské gymnázium Revúca – 150 rokov. Venuje sa prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej, ktoré bolo založené 16. septembra 1862. Výstava bola otvorená v septembri 2012, teda 150 rokov po vzniku gymnázia. Dozviete sa nielen o škole, o vzniku, procese vyučovania a skúšania, ale aj zaujímavé informácie zo života študentov a učiteľov. Lektorský výklad je možné na želanie doplniť o audiovizuálnu prezentáciu, ktorá prináša ukážky dobových dokumentov, prejavov a množstvo fotografií, ktoré sprostredkovávajú návštevníkom atmosféru a pomery doby.

Program Od septembra do vakácií je určený pre deti prvého stupňa základných škôl. S pomocou vystavených exponátov, ale aj ďalšieho obrazového materiálu si deti zážitkovou formou vyskúšajú štúdium na revúckom gymnáziu. Program Revúcki discipuli je určený pre deti 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Približuje každodenný život študentov prvého slovenského gymnázia v Revúcej na základe autentických dobových textov a vystavených exponátov. Dozvedia sa o dobrodružných prázdninách, skromnom bývaní či bohatom študentskom živote, skrátka o tom, ako žili revúcki discipuli.

Múzeum nájdete v Petržalke na Hálovej ulici číslo 16, v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, oproti Pedagogickej knižnici. Je otvorené v pondelok a utorok od 9. do 17. h, stredu a štvrtok od 9. do 15. h. Vstup aj programy sú bezplatné.

  • admin

    test

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201