INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ňet vekšeho rozkošu

Dom kultúry Zrkadlový háj pozýva na dvojkoncert Lenky Dusilovej a Trojky Zuzany Homolovej, ktorý sa uskutoční 13. marca o 19. h a bude spojený s uvedením do života albumu Ňet vekšeho rozkošu.

Tandem speváčka Zuzana Homolová – huslista Samo Smetana sa pozvoľna objavuje na verejnosti od roku 1998. Venuje sa interpretácii ľudových balád a piesní netradičným spôsobom. Je to balansovanie na rozmedzí viacerých žánrov – tradičná hudba, blues, folk, minimalizmus, sonórna hudba. Spoločne nahrali album Tvojej duši zahynúť nedám, ktorý získal prestížne ocenenie Aurel 2005 za najlepší album v kategórii etno /worldmusic. Vďaka veľmi dobrým ohlasom vytvorili jeho koncertnú verziu spolu s vynikajúcim multižánrovým gitaristom Milošom Železňákom, ktorý je známy zo svojich džezových, bluesových a rockových projektov. Táto spolupráca ich hudbu posunula do ďalších, netušených rozmerov.

Členovia hudobného zoskupenia Trojka Zuzany Homolovej kladú dôraz na koncentrovaný výraz piesní a starých príbehov, v ktorých hľadajú bazálne a v podvedomí stále aktuálne črty ľudskej existencie. Ich produkcia vytvára atmosféru výnimočnosti a provokuje nonverbálnu komunikáciu s publikom. Je pozoruhodné, že toto fluidum spoľahlivo funguje aj v inojazyčnom prostredí. Postupom času si Trojka Zuzany Homolovej tvorí nový repertoár smerom k veselším témam. Logickým vyústením tohto procesu je vydanie CD Ňet vekšeho rozkošu vo vydavateľstve Slnkorecords, ktorý hudobne produkoval Samo Smetana a dizajnérsky realizovala výtvarníčka Mária Rojko.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201