INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Život bez bielych miest

Život bez bielych miest

Každá spomienka je osobná a žiadna nesmie byť vymazaná. Ak sa začne retušovať, výsledkom nebýva gýč falošných mýtov, ale pamäť bez hlavy. Prečo sa to stáva? Radi si vyberáme hrdinu a ako na športovom zápase ho necháme, nech za nás potí tričko. My povzbudzujeme, kým vyhráva. Staviame sa za neho, kúpeme sa v žiare jeho slávy. Lenže čo s tým, keď náš hrdina je totálne porazený na hlavu? Ba keď sa odrazu vytratí a my zostaneme ako nahý v tŕní, už nemôžeme byť v zákryte za ním a odrazu je na nás vidno? Na každého jednotlivo… V politickej rovine si každá nová moc vyžiada lojalitu porazených. Kto sa sprotiví, čaká ho vydedenie. Ale spravidla dostane možnosť reparátu…, ak sa podvolí. Ale zmúdrie?

Na knižných pultoch je kniha s provokujúcou obálkou ako z plagátu rokov päťdesiatych a ešte provokujúcejším prostým názvom: Zväzáci (1945 – 1970). Jej autor Rudolf Belan sa vymkol z radu a rozhodol sa priniesť spomienku na vlastný život bez bielych miest. Nepremohol ho démon súhlasu a životopis má celistvý. Bez únikov po stranách si v ňom listuje a podáva správu. Od chlapčenských rokov v obci Trávnica, kde sa stal pionierom a členom komunistickej strany (jeho otec patril k jej predvojnovým členom) cez učiteľovanie a funkcionárčenie v Československom zväze mládeže až do jeho konca v roku 1970. Ale aký to bol život? Čo to bolo za obdobie, ktoré iní, stále v zákryte, ale tentoraz zošíkovaní za novým hrdinom, označujú za jednoliatu dobu temna?

Nič nesmie a nemá byť zabudnuté. Lebo v dierach sa hneď usadia mýty a mýty majú tendenciu skamenieť na nemenné pravdy.

Kniha Rudolfa Belana Zväzáci vecným, až administratívnym štýlom sumarizuje zrod a život mládežníckeho hnutia a jeho pionierskej organizácie. Ten štýl má v jazyku svoje poslanie, sprítomňuje vtedajšie myslenie funkcionárov, ktorých osobné odysey sú tiež pozoruhodné. Striedajú sa nám pred očami mená zapálených (nadšených) zväzákov-politikov z rokov päťdesiatych (pars pro toto Ladislav Lis), ktorým tanky v roku 1968 otvorili oči, čím ich nenávratne vyhnali na stranu opozície voči režimu, ale aj spisovateľov, maliarov, divadelníkov. Boli pri tom, keď sa menilo Česko-Slovensko, ale osobitne Slovensko z rurálnej krajiny na urbánnu, keď štát podporoval kultúru, keď sa takmer v každom umeleckom odvetví rodili nové talenty a Československý zväz mládeže bol často iniciátorom toho vrenia.

Stavby mládeže, Galéria mladých, knižky vydavateľstva Smena, zbierka na Alweg, to sa všetko konalo. Proti režimu? Proti ideálu socializmu? Proti držiteľom moci?

Toto sú otázky, ktoré kniha Zväzáci vyvolá a z chladných faktov môžu vyrásť príbehy. Pre každého vlastné. Ak človek pristupuje k svojmu životu čestne a neskrýva sa za minulých alebo súčasných hrdinov. Vo svojom živote máme byť rovní včera, dnes aj zajtra. Sypať si popol na hlavu, písať sebakritiku, že áno, aj ja som sa podieľal… a ďakujem vám, že ste ma za to nevyhnali zo súčasného raja, je ponižujúce – lebo je to iba návod, ako sa šikovne poohýbať. Obraz minulosti bledne práve pre tie čiernobiele machule. Kniha Rudolfa Belana je stopou v pamäti bez snahy prikrášľovať či ideologizovať. Konštatuje: tak to bolo, toto sme robili a títo kráčali spolu s nami. A autor neskúma, kto sa kam už vtedy díval. Na prvý pohľad iba dôsledne zaznamenáva. Čím však otvára dvere do minulosti bez príkras a bez predsudkov.

Zodpovednou redaktorkou knihy je Anna Šikulová, a treba oceniť vydavateľa, že nezanedbal ani túto stránku, má vysokú kultúru. Kniha je opatrená dobovými fotografiami; na jednej z nich z vernisáže v Galérii mladých vidíme Václava Havla, ale aj známych hercov, na inej je Michail Gorbačov v delegácii Stavropoľského kraja, ktorá navštívila Prahu, nechýba prezident Ludvík Svoboda či viacerí autorovi spolupútnici… Zaujímavý dokument bez falošnej stopy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky