INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dejiny Bratislavy maľovali aj petržalskí žiaci

Dejiny Bratislavy maľovali aj petržalskí žiaci

Cieľom dvojročného projektu bolo nielen prejaviť svoje výtvarné nadanie, ale aj spoznať udalosti, ktoré sa odohrávali v časoch dávno minulých na území nášho hlavného mesta. Pochopiť historické súvislosti a ilustrovať predstavy príbehov. Najlepšie ilustrácie vybrala porota do pripravovanej knihy, kde sa  zaskveli s príbehmi uznávaného historika Dr. Pavla Dvořáka. Do projektu sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova.

ZŠ Budatínska: Vratko Cyprich z IX.B triedy, Lucia Zvancigerová zo IV.B triedy a Hanka Gurská z III.C triedy
ZŠ Gessayova: Kristián Švarda, Linda Molčanová, Daniela Remáková, Jakub Horák, Veronika Finková, Simona Barnášová a Linda Erdélyiová, ktorá získala cenu Pavla Dvořáka

Mladí ilustrátori v ateliéri a v školách v l. etape projektu namaľovali pod vedením pedagógov presne 497 obrázkov, ktoré boli prezentované na prelome rokov 2014/2015 na výstave vo výstavných priestoroch MMB v Starej radnici. Do 1. júna 2015 Múzeum mesta Bratislavy zozbieralo 886 ilustrácií detí vo veku od 4 do 16 rokov, ktoré ilustračne vyjadrovali 39 príbehov z dejín Bratislavy. Porota vybrala 218 prác, ktoré spracoval umelecký grafik ako sprievodné ilustrácie príbehov Pavla Dvořáka – Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201