INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vrátili sme sa do šestdesiatych rokov!

Vrátili sme sa do šestdesiatych rokov!

V Dome kultúry Zrkadlový háj sa konal tradičný Petržalský maškarný ples. V bohatom kultúrnom programe vystúpili známe hudobné skupiny Beatles revivalových, česká skupina Brouci Band s repertoárom tanečnej hudby 60. a 70. rokov.

Skupina Alfa Band predviedla svoje tanečné umenie a zároveň učila náročným tanečným prvkom zabávajúcich sa hostí. Program obohatili členovia tanečného klubu Charlies dance studio a klubu akrobatického rock and rollu RRC Hydrorock Bratislava.

Swing, boogie woogie, lindy hop, charleston a rock and roll na záver vystriedala známa hudobná skupina Kmeťo band. Okrem dobrej zábavy boli aj kvalitné vyberané jedlá a nápoje dokresľujúce každoročný Petržalský maškarný ples. O polnoci známy moderátor Pavol Hraška a odborná porota vyhlásili víťazov – najlepšie oblečených návštevníkov maškarného plesu. Prvý bol vlasatý rocker, druhý gitarista, tretiu cenu získala pásikovaná dvojica a štvrtú cenu skupina. Získali zaujímavé vecné ceny. Nechýbala ani bohatá tradičná tombola. Hostia sa zabávali až do rána bieleho.

ples kocky

plae hmomadna

ples ceny

ples upir

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201