INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Talentovaný Petržalčan v Prahe

Talentovaný Petržalčan v Prahe

Srdcia Pražanov si uplynulý týždeň získal talentovaný pätnásťročný spevák David Šavlík, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici v Petržalke. David zaujal spevom árie Monostata z opery Kúzelná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta a piesne Caro mio ben od Giuseppe Giordaniho, za čo si vyslúžil neutíchajúci potlesk.

Nadaný spevák z petržalskej ZUŠ dostal príležitosť predstaviť sa milovníkom klasickej hudby vďaka mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá na rôznych úrovniach spolupracuje s pražskou samosprávou.

Mestská časť Praha 5 pod záštitou Michala Šestáka, radného pre školstvo a kultúru, a Marie Ulrichovej-Hakenovej, predsedníčky kultúrnej komisie, vyhlásila VI. ročník hudobnej súťaže Talent Prahy 5 pre žiakov a študentov vo vekovej kategórii do 24 rokov, v spolupráci s Pražskou komornou filharmóniou, kde tradične pozýva aj hostí zo svojich partnerských miest Bratislava – Petržalka, Budapešť – Ujbada a Berlín.

VI. ročník súťaže Talent Prahy 5 nadväzuje na niekoľkoročnú úspešnú tradíciu koncertov vážnej hudby na území Prahy 5 a je nezabudnuteľnou prezentáciou mladých začínajúcich umelcov s významným hudobným telesom Pražskou komornou filharmóniou.

Účasť Davida Šavlíka pod vedením Mgr. art. Ľudmily Hudecovej na koncerte Talent Prahy 5 bola úspešným pokračovaním pre šírenie dobrého mena umeleckých škôl Petržalky v zahraničí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201