INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďte s nami do kníhkupectva!

Poďte s nami do kníhkupectva!

Čítať Etelu Farkašovú je vždy zážitok. Ponúkam dnes jej najnovší román Pláne približne zapamätaného. Ústredným motívom románu je vzťah k pamäti, rozpamätávaniu sa, k príbehom, ktoré sa stali, ale možno sa ani nestali, sú ilúziou, vytvorenou silou imaginácie autorky. Hrdinka románu má (môže mať) veľa autobiografických čŕt, ale na tom nezáleží, pretože spisovateľka cez rozpamätávanie vložila do hry postavu sui generis. Tvárnu bytosť, na ktorú vplýva mama i otec, starí rodičia, strýkovia a tety, sesternice, učitelia jazykov, klavíra, matematiky, ale najmä a predovšetkým doba, ktorú obklopená dôveryhodnými ľuďmi starej Bratislavy prežíva. Poznamenaná prostredím bez lži a pretvárky nechápavo hľadá vzťahy medzi javmi hmatateľnými a abstraktnými (krásny príklad, keď ako maličká nechápe, či je jablko slovo alebo hmota), hľadá významy a hľadá obraz skutočnosti „za zrkadlom“.

Čitateľ zažíva s hrdinkou prvé zrady a zadierajú sa mu hlboko pod kožu, z tých malých každodenných drám sa totiž skladá charakter každého z nás. Spisovateľka píše sústredene, systematicky, nič nezľahčí, nikdy si neodpúšťa a nedáva rozhrešenie, hľadá, pýta sa, a aj keď je odpoveďou iba ďalšia, omnoho naliehavejšia otázka, nevzdáva to. Prináša pri tom čitateľovi neobyčajný pôžitok.

Priznám sa, jej obrazy kresali vo mne pri čítaní iskry a tie vo mne zapaľovali moje najvlastnejšie pocity, moje spomienky, môj život! Pritom som vyrastala v úplne inom meste, v sociálne úplne inom prostredí. Čo obraz, to galéria ohlasu v mojom vlastnom vnútri. Najsilnejšie je poznanie hrdinky, že pravda a vernosť sebe, hoci sú hlboko spravodlivé a správne, v živote neraz veľmi bolia. Aj ju, hrdinku románu, úspešnú gymnazistku, maturantku, predsedníčku triedy, vždy vyznamenanú. Keď sa po otázke inšpektora: nech sa postaví ten, kto verí – stane vyvrheľom. Darmo vysvetľuje, že veriť v Boha je vlastne ako veriť v komunizmus, pretože obe učenia majú k sebe blízko. (Radšej sa ani nepýtajme, ako by ju hodnotili dnešní „inšpektori“ … lebo by sme museli zistiť, že sa vlastne až tak veľa nezmenilo, len znamienka inšpektorov sa vymenili.) Úprimná odpoveď vyhodí jej život z dráhy. Nedostane odporúčanie na vysokú školu, nemôže študovať to, čo si vysnívala. Ale najmä, veľmi hlboko sú poznamenané rodičmi vštepené pravdy. A predsa sa ich hrdinka po celý život nevzdala!

Celá jej rodina patrí do radu slovenských vzdelancov, ktorí z rodného kraja odchádzali do sveta, aby sa tam zdokonalili v jazykoch, vo vedách, v umeniach a prinášali ich domov, na Slovensko, do jeho rôznych kútov. Autorka hádže kamienky do svojej pamäti a v sústredených kružniciach sa zjavujú akoby len mimochodom ľudia, zapísaní do slovenskej hudby, literatúry, kultúry. Rodina. Krajina. Slovensko.

V poslednom čase vyšlo niekoľko životopisných kníh, z ktorých som spoznávala intelektuálnu Bratislavu. Etela Farkašová zostáva – napriek všetkému – pri tých slabších, pri tých polosirotách, pri tých mrzáčikoch, pri tých obyčajných. Hoci ona sama je mimoriadne vzdelaná, nadaná a určite patrí medzi elitu, nikdy, ani náznakom sa nad nikým nevyvyšuje. Naopak, jej hrdinka chce vždy a za každú cenu poznať seba, svoje možné chyby či previnenia, ktoré azda spôsobujú následky. Dostala tento dar dlhou štafetou od svojich predkov a pozná jeho cenu. V jej románe žijú vedľa seba prastarí rodičia, ktorí už dávno odišli z toho sveta, no v jej blízkosti sa doopatrujú starý otec, otec, mama, teta, a všetci, aj v zbiedenej ľudskej schránke, majú svoju dôstojnosť, ba krásu. Krásna je aj tá empatia s odchádzajúcimi. Krásna je aj empatia s nami, čo tu sme a chceme si byť nablízku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.