INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka oceňovala učiteľov

Petržalka oceňovala učiteľov

Tento rok je to už po štvrtýkrát, kedy petržalský starosta Vladimír Bajan oceňoval pedagogických zamestnancov petržalských základných a materských škôl za mimoriadne výsledky v ich pedagogickej činnosti za rok 2016. Táto tradícia je o to vzácnejšia, že impulz k jej realizácii dal práve pred štyrmi rokmi Vladimír Bajan.

Tento rok si ocenenie odnieslo sedem pedagógov, ktorí svojou činnosťou a majstrovstvom, nielen v tomto, ale aj v predchádzajúcich rokoch prispievali k rozvoju našich základných a materských škôl a tým aj k rozvoju našej mestskej časti.

ucitelia

Ocenení pedagógovia: Tibor Darázs, ZŠ Gessayova 2, Elena Smoláková, ZŠ Holíčska 50,  Helena Marczellová, dlhé roky pôsobila ako učiteľka, v súčasnosti je zástupkyňou riaditeľky školy, ZŠ Nobelovo nám.6, Jaroslav Caban, ZŠ Pankúchova 4, Štefan Molota, ZŠ Prokofievova 5, Sylvia Jánošíková, MŠ Röntgenova a Iveta Štepanovská, MŠ Pifflova.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201