INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Súbor Petržalčanka ide ďalej

Súbor Petržalčanka ide ďalej

Len v septembri a novembri ponúkol seniorsky súbor Petržalčanka svoje predstavenie Svadba v Petržalke na šiestich pódiách. V tomto roku sa mu podarilo preraziť za hranice Petržalky, ale účinkoval aj mimo Bratislavy!
Stovky hodín, ktoré speváci a speváčky stvárňujúci nevestu, ženícha, starejšieho, kmotry, kamarátky, kamarátov a ostatných svadobčanov strávili počas celého roka na nácvikoch v Kultúrnom dome Zrkadlový háj, priniesli svoje ovocie: potešili srdcia publika, rozospievali ho, roztlieskali a takmer roztancovali.

P1070667
O tom, a všeličom inom, na rozlúčkovom stretnutí pred pár dňami hovorila duša súboru Alžbeta Korbelová. „Ďakujem všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnili, alebo mu svojím prispením pomohli uzrieť svetlo sveta. Jeho osnovateľom som bola ja, no bez vašej obetavej spolupráce, obdivuhodnej aktivite a ochote venovať mu kus svojho života a srdca, by bola všetka moja snaha márna,“ povedala. Vďaka patrí aj autorom scenára, réžii, hudobníkom a podporovateľom, predovšetkým starostovi Vladimírovi Bajanovi, poslancom miestneho zastupiteľstva a vedúcemu Petržalských kultúrnych zariadení Petrovi Litomerickému. „Bez ich pomoci by sme dnes neboli tam, kde sme,“ zhodnotila A. Korbelová. Hudobno-dramatické pásmo si pozreli okrem Petržalčanov aj Dúbravčania, Pezinčania a Karlovešťania. Už 14. januára ho uvidia seniori v Lamači.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201